BÀI TẬP LỚN - Điều khiển và giám sát nhiệt độ lò sử dụng PLC S7-300 và WinCC


Hiện nay sản phẩm công nghiệp đang đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt là những thành tựu khoa học kỹ thuật lại đang phát triển mạnh mẽ và được áp dụng phổ biến, rộng rãi vào lĩnh vực công nghiệp. Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  vì vây việc áp dụng những thành tựu khoa học của thế giới là mục tiêu công nhiệp hóa và hiện đại hóa nước ta sớm đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Là sinh viên nghành cơ điện tử, sau những năm tháng học tập tại trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội - Chúng em đã nhận thức được ngành cơ điện tử là rất qua trọng và không thể thiếu cho bất kỳ môt lĩnh vực nào, quốc gia nào.
  Khi đươc giao bài tập lớn, xác định đây là công việc quan trọng để nhằm đánh giá toàn  bộ kiến thức mà mình đã tiếp thu, với đề tài “Điều khiển và giám sát nhiệt độ lò”. Đây là một đề tài khá phổ biến nhưng là một sản phẩm của nghành  điện.
Trong quá trình làm việc, với trình độ còn non trẻ về kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn nên chúng em không thể tránh được những sai sót. Do đó chúng em rất mong muốn chỉ bảo thêm của các thầy và đóng góp của bạn bè để chúng em hoàn thiện hơn.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: