Khảo sát hệ thống làm mát và tính kiểm nghiệm nhiệt két nước động cơ DE12TIS lắp trên xe DAEWOO


Một động cơ hoạt động đạt hiệu quả cao, chính là nhờ sự hỗ trợ và làm việc tốt của các hệ thống như: hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống khởi động, hệ thống làm mát . Vì vậy công suất, sức bền, tuổi thọ, hiệu suất làm việc của động cơ phụ thuộc rất lớn vào sự làm việc của các hệ thống này. Hệ thống làm mát là một trong những hệ thống quan trọng đó của động cơ.


Mục đích của đề tài là:

- Nắm vững các kiến thức về hệ thống làm mát động cơ đốt trong.
- Khảo sát hệ thống làm mát động cơ DE12TIS lắp trên xe DAEWOO phương pháp kiểm tra sửa chữa hệ thống làm mát.
- Vận dụng lý thuyết truyền nhiệt, tính toán kiểm tra nhiệt két làm mát theo các thông số thực tế và rút ra nhận xét.

Với mục đích trên đề tài này có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên ngành động lực chúng ta. Thông qua việc làm đề tài này đã góp phần cho sinh viên chúng em củng cố lại các kiến thức đã được học và thực tập, giúp cho sinh viên chúng em cách nghiên cứu, làm việc một cách độc lập. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc sau này của người kỹ sư tương lai.

NỘI DUNG:

1.GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ DE12TIS. . 1
1.1. Mục đích và ý nghĩa đề tài. . 1
1.2. Giới thiệu chung. 1
1.3. Nguyên lý làm việc và kết cấu động cơ DE12TIS. 2
1.4. Các thông số kỹ thuật của động cơ DE12TIS. . 5
1.5. Hệ thống nhiên liệu động cơ DE12TIS lắp trên xe DAEWOO. 6
1.6. Hệ thống bôi trơn động cơ DE12TIS lắp trên xe DAEWOO. 7
2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ. . 8
2.1. Mục đích yêu cầu và nhiệm vụ của hệ thống làm mát. 8
2.1.1. Mục đích của hệ thống làm mát. 8
2.1.2. Yêu cầu của hệ thống làm mát. 9
2.1.3. Nhiệm vụ của hệ thống làm mát. 9
2.2. Hệ thống làm mát động cơ bằng nước. 9
2.2.1. Hệ thống làm mát kiểu bốc hơi. . 10
2.2.2. Hệ thống làm mát bằng nước kiểu đối lưu tự nhiên. . 11
2.2.3. Hệ thống làm mát cưỡng bức tuần hoàn kín một vòng 12
2.2.4. Hệ thống làm mát cưỡng bức hai vòng tuần hoàn. 13
2.2.5. Hệ thống làm mát một vòng hở. . 15
2.2.6. Hệ thống làm mát cưỡng bức nhiệt độ cao kiểu bốc hơi bên ngoài. 16
2.2.7. Hệ thống làm mát cưỡng bức nhiệt độ cao có lợi dụng nhiệt của hơi nước
và nhiệt của khí thải . 17
2.3. Hệ thống làm mát động cơ bằng không khí. 18
2.3.1. Hệ thống làm mát bằng không khí kiểu tự nhiên. . 18
2.3.2. Hệ thống làm mát không khí kiểu cưỡng bức. 19
2.4. So sánh ưu khuyết điểm kiểu làm mát bằng nước và kiểu làm mát bằng không
khí. 20
3. KẾT CẤU CÁC LOẠI BƠM NưỚC TRONG HỆ THỐNG LÀM MÁT. . 21
3.1. Bơm ly tâm. 21
3.2. Bơm bánh răng. 23
3.3. Bơm cánh hút. 24
Khảo sát hệ thống làm mát và tính kiểm nghiệm nhiệt két nước động cơ DE12TIS 76
3.4. Bơm guồng. 25
4. KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ DE12TIS. 26
4.1. Sơ đồ hệ thống làm mát động cơ DE12TIS. 26
4.2. Các cụm chi tiết của hệ thống làm mát động cơ DE12TIS. . 27
4.2.1. Két làm mát. 27
4.2.1.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc . 27
4.2.1.2. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa. 29
4.2.2. Nắp két nước 30
4.2.2.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc: . 30
4.2.2.2. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa. 31
4.2.3. Bơm nước. . 31
4.2.3.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc . 31
4.2.3.2. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa. 33
4.2.4. Quạt gió. 34
4.2.4.1.Kết cấu và nguyên lý làm việc. 34
4.2.4.2. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa. 35
4.2.5. Van hằng nhiệt. 36
4.2.5.1. Kết cấu và nguyên lý hoạt động. . 36
4.2.5.2. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa. 37
4.2.6. Dung môi làm mát. 37
5. TÍNH TOÁN CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG CƠ. . 38
5.1. Thông số cho trước của động cơ. 38
5.2. Thông số chọn của động cơ. . 39
5.3. Tính toán các thông số của chu trình. 39
5.3.1.Tính quá trình nạp. 39
5. 3.2. Tính quá trình nén. 41
5.3.3. Tính quá trình cháy. . 43
5.3.4. Tính quá trình giãn nở. . 44
5.3.5. Các thông số chỉ thị 47
5.3.6. Các thông số có ích. . 48
6. TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM NHIỆT KÉT NưỚC ĐỘNG CƠ DE12TIS. . 49
Khảo sát hệ thống làm mát và tính kiểm nghiệm nhiệt két nước động cơ DE12TIS 77
6.1. Tổng quan về lý thuyết truyền nhiệt qua vách có cánh. . 49
6.2. Tính toán nhiệt động cơ DE12TIS. 53
6.2.1. Xác định lượng nhiệt của động cơ truyền cho nước làm mát. . 53
6.2.2. Xác định lưu lượng không khí để làm mát động cơ. . 55
6.3. Tính kiểm nghiệm quạt gió, bơm nước và két nước động cơ DE12TIS . . 56
6.3.1. Tính kiểm nghiệm quạt gió. . 56
6.3.2. Tính kiểm nghiệm bơm nước. 59
6.3.3. Tính các thông số của két nước. . 63
6.3.4. Xác định lượng nhiệt của két làm mát truyền ra môi trường bên ngoài. 66
6.4. Các phương pháp kiểm tra hư hỏng hệ thống làm mát . 69
6.4.1. Kiểm tra và bổ sung nước làm mát. 69
6.4.2. Kiểm tra hiện tượng rò rỉ nước của hệ thống làm mát. 69
6.4.3. Kiểm tra hiện tượng tắc két nước. 71
6.4.4. Kiểm tra van hằng nhiệt. 71
6.4.5. Kiểm tra điều chỉnh bộ truyền đai. . 71
6.4.6. Thông rửa hệ thống làm mát. . 72
7. KẾT LUẬN. 73
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO. 74

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: