Khảo sát hệ thống làm mát và tính kiểm tra nhiệt của két nước động cơ DAEWOO DE12TIS (Thuyết minh + Bản vẽ)


Sau thời gian học tập tập vừa qua chúng em đã trang bị những kiến thức về chuyên ngành động lực, sinh viên chúng em được giao nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp, nhằm giúp cho chúng em tổng hợp và khái quát lại những kiến thức đã học, từ kiến thức cơ sở đến kiến thức chuyên ngành. Qua quá trình thực hiện đồ án sinh viên tự rút ra nhận xét và kinh nghiệm cho bản thân trước khi bước vào công việc thực tế.
Em được nhận đề tài tốt nghiệp: “KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÀM MÁT VÀ TÍNH TOÁN KIỂM TRA KÉT LÀM MÁT CỦA ĐỘNG CƠ DAEWOO-DE12TIS”
Trong phạm vi đồ án này, em chỉ giới hạn tìm hiểu một cách tổng quát về các phương pháp làm mát trong động cơ, các cơ cấu và hệ thống của động cơ DAEWOO-DE12TIS , trong đó đi sâu vào tính toán kiểm tra két làm mát .

Do kiến thức còn hạn chế, tài liệu tham khảo còn ít và điều kiện thời gian không cho phép nên đồ án tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các thầy cô trong bộ môn chỉ bảo để đồ án em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giáo KS. Nguyễn Thị Băng Tuyền, thầy giáo TS. Huỳnh Văn Hoàng, các thầy cô giáo bộ môn cùng các bạn đã giúp em hoàn thành đồ án này.

NỘI DUNG:

1.MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 2
2.GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ DAEWOO-DE12TIS 3
2.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ DAEWOO-DE12TIS. 3
2.1.1. giới thiệu chung. 3
2.1.2.Nguyên lý làm việc và kết cấu động cơ DAEWOO-DE12TIS. 3
2.2. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ DE12TIS: 7
2.3.CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN 8
2.3.1. Trục khuỷu 8
2.3.2. Thanh truyền 9
2.3.3. Piston 10
2.4.CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ 11
2.5. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DAEWOO-DE12TIS 12
2.6. HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ DAEWOO-DE12TIS 14
3. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG LÀM MÁT  ĐỘNG CƠ 15
3.1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG LÀM MÁT 15
3.1.1. Mục đích của hệ thống làm mát 15
3.1.2. Yêu cầu của hệ thống làm mát 15
3.2. NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG LÀM MÁT. 16
3.2.1. Làm mát động cơ và máy nén khí 16
3.2.2. Làm mát dầu bôi trơn 16
3.3.HỆ THỐNG LÀM  MÁT BẰNG NƯỚC. 17
3.3.1. Hệ thống làm mát kiểu bốc hơi 17
3.3.2. Hệ thống làm mát bằng nước kiểu đối lưu tự nhiên 18
3.3.3. Hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức 19
3.3.3.1.Hệ thống làm mát cưỡng bức tuần hoàn kín một vòng 20
3.3.3.2. Hệ thống làm mát cưỡng bức tuần hoàn hai vòng 21
3.3.3.3. Hệ thống làm mát một vòng hở 23
3.3.4. Hệ thống làm mát  bằng nước ở nhiệt độ cao 24
3.3.4.1. Hệ thống làm mát cưỡng bức nhiệt độ cao kiểu bốc hơi bên ngoài 24
3.3.4.2. Hệ thống làm mát cưỡng bức nhiệt độ cao có lợi dụng nhiệt
của hơi nước và nhiệt của khí thải 25
3.4. HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ BẰNG KHÔNG KHÍ (GIÓ) 26
3.4.1. Hệ thống làm mát bằng không khí kiểu tự nhiên. 27
3.4.2. Hệ thống làm mát không khí kiểu cưỡng bức 27
4. KẾT CẤU CÁC CỤM CHI TIẾT CHÍNH CỦA HỆ
THỐNG LÀM MÁT BẰNG NƯỚC 29
4.1. KẾT CẤU KÉT LÀM MÁT 29
4.2. KẾT CẤU CỦA BƠM NƯỚC 34
4.2.1. Bơm ly tâm 34
4.2.2. Bơm piston. 35
4.2.3. Bơm bánh răng 36
4.2.4.Bơm cánh hút 38
4.2.5.Bơm guồng 39
4.3. KẾT CẤU QUẠT GIÓ 40
4.4. VAN HẰNG NHIỆT 41
5. SO SÁNH ƯU KHUYẾT ĐIỂM CỦA KIỂU LÀM MÁT
BẰNG NƯỚC  VÀ KIỂU LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ 44
6. KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ DAEWOO-DE12TIS. 46
6.1. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LÀM MÁT 46
6.2. CÁC CỤM CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG
NƯỚC ĐỘNG CƠ DAEWOO-DE12TIS. 47
6.2.1. Két làm mát 47
6.2.1.1. Công dụng và yêu cầu 47
6.2.1.2. Kết cấu và nguyên lý làm việc: 48
6.2.1.3. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa. 49
6.2.2. Nắp két 50
6.2.2.1. Công dụng và yêu cầu 50
6.2.2.2. Kết cấu và nguyên lý làm việc 50
6.2.1.3. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa 52
6.2.3. Bơm nước 52
6.2.3.1. Công dụng và yêu cầu 52
6.2.3.2. Kết cấu và nguyên lý làm việc 53
6.2.3.3. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa 55
6.2.4. Quạt gió 55
6.2.4.1. Công dụng và yêu cầu 55
6.2.4.2.Kết cấu và nguyên lý làm việc 56
6.2.4.3. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa 56
6.2.5. Van hằng nhiệt 57
6.2.5.1. Công dụng và yêu cầu: 57
6.2.5.2. Kết cấu và nguyên lý hoạt động 57
6.2.5.3. Các dạng hư hỏng và cách khắc phục sửa chữa 58
6.2.6. Dung môi làm mát 59
6.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA HƯ HỎNG HỆ THỐNG LÀM MÁT 59
6.3.1. Kiểm tra và bổ sung nước làm mát 59
6.3.2. Kiểm tra hiện tượng rò rỉ nước của hệ thống làm mát 60
6.3.3. Kiểm tra hiện tượng tắc két nước 61
6.3.4. Kiểm tra van hằng nhiệt 62
6.3.5. Kiểm tra, điều chỉnh bộ truyền đai 63
6.3.6. Thông rửa hệ thống làm mát: 63
6.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP CẤP, XẢ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG
LÀM MÁT 65
6.4.1. Cấp nước làm mát 65
6.4.2. Xả nước làm mát 65
7. TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM NHIỆT KÉT LÀM MÁT CỦA
 ĐỘNG CƠ DAEWOO-DE12TIS 66
7.1. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT TRUYỀN NHIỆT QUA VÁCH
CÓ CÁNH 66
7.2. CÁC THÔNG SỐ CỦA KÉT NƯỚC, BƠM NƯỚC VÀ QUẠT GIÓ 71
7.2.1 Quạt gió 71
7.2.2. Két nước 72
7.2.3. Bơm nước 72
7.3. TÍNH KIỂM NGHIỆM QUẠT GIÓ, BƠM NƯỚC VÀ KÉT NƯỚC 73
7.3.1. Tính kiểm nghiệm quạt gió 73
7.3.2. Tính kiểm nghiệm bơm nước 78
7.3.3 Tính các thông số của két nước 80
7.4. TÍNH TOÁN NHIỆT CỦA ĐỘNG CƠ DAEWOO-DE12TIS 84
7.4.1. Xác định lượng nhiệt của động cơ truyền cho nước làm mát 84
7.4.2.Xác định lượng nhiệt của két làm mát truyền ra môi trường
bên ngoài 87
8. KẾT LUẬN 94
9.TÀI LIỆU THAM KHẢO 95


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: