LV.12 - Bộ Đồ Án Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Cơ Khí


NỘI DUNG (132 Mb):

1. Hệ thống quy định cấu trúc, hình thức đồ án tốt nghiệp
2. Phương pháp lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương, kế hoạch nghiên cứu
3. Phương pháp viết đồ án tốt nghiệp

4. Một số mẫu đề tài đồ án tốt nghiệp Cơ khí

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: