Nghiên cứu hệ thống điều khiển giám sát lò nhiệt trong nhà máy cán thép Việt - Nhật


Trong những năm đầu thế kỷ 21, nền công nghiệp Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ về khoa học và công nghệ. Đó là kết quả của mối giao lưu kinh tế ngày càng rộng rãi và sự chuyển giao công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển. Các ngành công nghiệp sản xuất trong cả nước đang đứng trước vận hội mới với trách nhiệm hết sức nặng nề cần phải đổi mới và tiếp thu những công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh công nghiệp hiện đại hoá đất nước, tiến tới hội nhập ngang bằng với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước thì khoa học vật liệu kim loại nói chung và nền công nghiệp gang thép nói riêng có một vị trí quan trọng trong nền kinh tế của đất nước. Do thép là vật liệu chủ yếu của nhiều ngành công nghiệp có vai trò quyết định tới sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước nên phát triển nhanh ngành thép là yêu cầu khách quan, cấp bách và có ý nghĩa chiến lược. Vì vậy, phải kết hợp đầu tư cả về chiều rộng và chiều sâu nghĩa là mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và không ngừng nâng cao kĩ thuật công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, đào tạo đội ngũ kĩ sư, công nhân với trình độ chuyên môn cao... có thể làm chủ được dây chuyền sản xuất.
Sau thời gian học tập em được giao đề tài tốt nghiệp: “Trang bị điện -điện tử dây chuyền cán thép nhà máy cán thép Việt - Nhật. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển giám sát lò nhiệt”.

Đồ án có bố cục gồm 3 chương:
- Chương 1: Tổng quan về nhà máy cán thép Việt Nhật.
- Chương 2: Trang bị điện - điện tử dây chuyền công nghệ cán
- Chương 3: Nghiên cứu hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt độ lò nung.


NỘI DUNG:

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÁN THÉP 2
1.1. NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÁN THÉP VIỆT NAM 2
1.1.1. Quá trình phát triển của ngành 2
1.1.2. Một số định hướng chính trong phát triển . 4
1.2. TỔNG QUAN CÔNG TY THÉP VIỆT NHẬT 6
1.3. CÁC KHÁI NIỆM VỀ CÔNG NGHỆ CÁN 6
1.3.1. Máy cán 7
1.3.2. Công nghệ cán nóng 11
1.3.3. Công nghệ cán nguội 15
Chương 2. TRANG BỊ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ DÂY CHUYỀN CÁN THÉP CÔNG TY THÉP VIỆT NHẬT 18
2.1. HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CỦA CÔNG TY 18
2.2.  DÂY CHUYỀN CÁN THÉP THANH 21
2.2.1.  Sơ đồ công nghệ cán và thông số của các thiết bị trong dây chuyền 21
2.2.2. Sơ đồ điện công đoạn cắt chia 31
2.2.3. Sơ đồ điện máy đóng bó 39
2.3. DÂY CHUYỀN CÁN THÉP DÂY 45
2.3.1. Sơ đồ công nghệ cán 45
2.3.2. Các thiết bị trong dây chuyền cán dây 46
Chương 3.  HỆ THỐNG  ĐIỀU KHIỂN LÒ NUNG PHÔI 58
3.1. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LÒ NUNG PHÔI 58
3.1.1. Cấu tạo 58
3.1.2. Trang bị điện cho khu vực lò nung 58
3.2. NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG PHÔI 64
3.2.1. Đặc tính nhiệt và hàm truyền của lò nhiệt 64
3.2.2. Hệ thống điều khiển nhiệt độ lò nung 66
3.3.GIAO DIỆN GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ LÒ 70
KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: