Nghiên cứu ứng dụng bột trà xanh matcha trong sản xuất thực phẩm chức năng


Bột trà xanh Matcha của Nhật bản là sản phẩm chứa nhiều chất có lợi cho sức khoẻ, chứa chất EGCG ngăn ngừa ung thư, các chất ống oxy hoá, bảo vệ làn da, ổn ñịnh huyết áp, xoa dịu vết thương trên da…[12], [14], [21]. Với những tác dụng ñến sức khoẻ của con người mà Matcha mang lại, việc nghiên cứu và tìm ra quy trình sản xuất thực phẩm chức năng mới có bổ sung Matcha có hương vị lạ, màu sắc ñặc trưng, có lợi cho sức khoẻ người tiêu dùng nhằm ña dạng hoá sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường là cần thiết. Vì vậy tôi ñã chọn ñề tài “Nghiên cứu ứng dụng bột trà xanh Matcha trong sản xuất thực phẩm chức năng”.


2. Mục ñích nghiên cứu.

Đề tài ñược thực hiện nhằm giải quyết các vấn ñề sau:

- Xác ñịnh một số thành phần hóa học của nguyên liệu.
- Đánh giá ảnh hưởng của bột Matcha ñến chất lượng cảm quan của một số loại thực phẩm: bánh biscuit, bánh cookie, kem
bánh.
- Xây dựng quy trình sản xuất một số thực phẩm chức năng có bổ sung bột Matcha.
- Đánh giá cảm quan và thị hiếu của người tiêu dùng ñối với sản phẩm mới.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: