Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển và máy tính trong điều khiển và giám sát nhiệt độ sấy


Trong những năm gần đây, thực hiện chính sách đổi mới của đảng, nên kinh tế đất nước có nhiều chuyển biến quan trọng, nghành nông nghiệp đã có những bước tăng trưởng khá nhanh, đặc biệt là sản lượng của các loại nông sản như: lúa, ngô, đỗ… Chính vì vậy bảo quản và chế biến cần phải được đặc biệt quan tâm nhằm hạn chế quá trình hao hụt về chất lượng sản phẩm trong bảo quản, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Những yêu cầu này là mục tiêu lớn để chúng ta hướng tới một nền nông nghiệp tiên tiến có sự quản lý trên quy mô lớn. Mặt khác khối lượng sản phẩm làm ra trong một thời vụ là rất lớn và không thể tiêu thụ ngay tại thời điểm đó, vì vậy công việc bảo quản sau thu hoạch đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đây là vấn đề bức xúc được nhiều người đầu tư quan tâm nghiên cứu nhằm tìm ra một biện pháp bảo quản tốt nhất, giảm thiểu những mất mát sau thu hoạch cho người nông dân, đồng thời đảm bảo chất lượng cho sản phẩm phục vụ chế biến sau này. Với đặc điểm địa lí nằm trên vùng nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều, có khi vào mùa thu hoạc mưa kéo dài hàng tuần với độ ẩm không khí nên tới 90-100% nên không thể áp dụng các phương pháp bảo quản truyền thống như phơi nắng, hong gió. Vì thế sấy là một biện pháp bảo quản hiệu quả mà còn làm tăng chất lượng sản phẩm. Đặc biệt kỹ thuật sấy cò được áp dụng để chế biến rất nhiều sản phẩm quý của việt nam như mít, vải, nhã, chuối…
Công nghệ sấy có đạt được hiệu quả hay không phụ thuộc dất lớn vào quy trình, thời gian và nhiệt độ sấy. Sản phẩm nông nghiệp thì rất đa dạng, mỗi loại lại có quy trình riêng. nhưng một hệ thống sấy tốt lại là hệ thống có khả năng sấy được nhiều lại nông sản và đáp ứng các quy trình thích hợp cho từng loại sản phẩm chính vì thế chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
"Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển và máy tính trong điều khiển và giám sát nhiệt độ sấy"

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: