ĐỒ ÁN - Hệ thống phanh thủy lực có trợ lực khí nén trên Ôtô HyunDai 15 tấn – thùng ben


NỘI DUNG:

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHANH 5
TRANG BỊ TRÊN ÔTÔ
1.1. Công dụng và yêu cầu 5
1.1.1. Công dụng 5
1.1.2. Yêu cầu 5
1.2. Lực phanh 7
1.3. Chế độ phanh 10
1.4. Hệ thống phanh trên ôtô 11
1.4.1. Dẫn động phanh 11
1.4.2. Cơ cấu phanh 25

Chương 2. HỆ THỐNG PHANH TRÊN ÔTÔ HYUNDAI 38
15 TẤN – THÙNG BEN
2.1. Hệ thống phanh trên ôtô hyundai 15 tấn- 38
thùng ben
2.1.1. Sơ đồ hệ thống 38
2.1.2. Nguyên lý hoạt động
2.2. Kết cấu và nguyên lý hoạt động của các 40
bộ phận đặc trưng
2.2.1. Máy nén khí 40
2.2.2. Bộ điều chỉnh áp suất 42
2.2.3. Bình khí nén 43
2.2.4. Tổng van khí nén 45
2.2.5. Bộ trợ lực phanh 50
2.2.6. Cơ cấu phanh 57
2.3. Những hư hỏng của hệ thống phanh và 61
ảnh hưởng của chúng
2.3.1. Hư hỏng máy nén khí 61
2.3.2. Hư hỏng bộ điều chỉnh áp suất 63
2.3.3. Hư hỏng đường ống và bình khí nén 63
2.3.4. Hư hỏng tổng van khí nén 63
2.3.5. Hư hỏng bộ trợ lực phanh 64
2.3.6. Hư hỏng cơ cấu phanh 64
Chương 3. MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ BỘ PHẬN 67
ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ THỐNG PHANH
3.1. Phần mềm mô phỏng 67
3.1.1. Khái niệm mô phỏng 67
3.1.2. Các phần mềm hổ trợ mô phỏng 67
3.2. Minh hoạt quy trình mô phỏng 67
3.2.1. Thiết kế và mô phỏng trên phần mềm 67
Solidworks
3.2.2. Sử lý ảnh trên Ulead GIF Animator 5.0 full 72
3.2.3. Trình diễn Macromedia Flash MX 2004 72
3.3. Mô phỏng hoạt động hệ thống 74
3.3.1. Một số bộ phận đặc trưng 74
3.3.2. Mô phỏng hoạt động hệ thống phanh 75
3.4. Giới thiệu giao diện mô phỏng 75
Chương 4. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM 79
HỆ THỐNG PHANH TRÊN Ô TÔ HYUNDAI 15 TẤN
THÙNG BEN.
TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: