ĐỒ ÁN - KHẢO SÁT HỆ THỐNG NẠP THẢI TRÊN ĐỘNG CƠ 1NZ-FE (Thuyết minh + Bản vẽ)


Trong những năm gần đây ngành công nghiệp chế tạo ô tô đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đặc biệt cùng với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào trong ngành đã đưa ngành công nghiệp chế tạo ô tô hoà nhập cùng với tốc độ phát triển của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Do điều kiện kinh tế ngày càng nâng cao nên xe VIOS là loại xe do hãng TOYOTA chế tạo được đưa vào nước ta trong những năm gần đây để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là người dân sống ở khu vực thành thị. Vì vậy việc tìm hiểu về tính năng kỹ thuật của xe, cụ thể là hệ thống nạp - thải là hết sức cần thiết đối với một sinh viên thuộc chuyên ngành động lực. Do đó em đã chọn đề tài “Khảo sát hệ thống nạp - thải trên động cơ 1NZ-FE " lắp trên xe VIOS. Đây là một cơ hội vô cùng thuận lợi để em củng cố những kiến thức cơ bản về hệ thống nạp thải trên động cơ nói chung, đồng thời trên cơ sở đó tìm hiểu những đặc điểm mới về kết cấu của hệ thống nạp - thải trên một động cơ mới được phát triển trong thời gian gần đây.

Hệ thống nạp - thải đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp hoà khí cho chu trình làm việc của động cơ cũng như đưa sản phẩm cháy trong mỗi chu trình ra ngoài, đảm bảo yêu cầu nạp đầy và thải sạch của động cơ. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến công suất động cơ và mức độ ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ. Vì vậy yêu cầu khi nghiên cứu về hệ thống nạp - thải là phải đặt nó trong mối quan hệ với các hệ thống khác của động cơ.
Thực hiện đề tài này đòi hỏi sinh viên ngoài kiến thức về chuyên ngành còn phải có kỹ năng tìm kiếm những nguồn tài liệu mới, đặc biệt cần khai thác mạng thông tin toàn cầu internet. Bên cạnh đó cần trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ chuyên ngành động cơ và ôtô.
Do kiến thức còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều, tài liệu tham khảo còn ít và điều kiện thời gian không cho phép nên đồ án tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các thầy cô giáo trong bộ môn chỉ bảo để đồ án của em được hoàn thiện hơn                                         

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 1
1.Tổng quan về hệ thống nạp thải 6
1.1 Hệ thống nạp thải động cơ xăng 6
1.1.1 Đường nạp động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí 7
1.1.2 Đường nạp động cơ phun xăng điện tử 8
1.1.3 Đường thải động cơ xăng 10
1.1.4 Phương án bố trí đường nạp và đường thải trên nắp máy động cơ xăng 11
1.2 Hệ thống nạp thải động cơ diezen 12
1.2.1 Đường nạp động cơ diezen 12
1.2.2 Đường thải động cơ diezen 13
1.2.3 Đường nạp thải của  động cơ diezen tăng áp 13
1.2.4 Phương án bố trí đường nạp và đường thải trên nắp máy động cơ diezen 14
1.3. Các hệ thống phụ trợ cho quá trình nạp thải của động cơ đốt trong 15
1.4. Đặc điểm quá trình nạp-thải trong động cơ đốt trong. 15
1.4.1. Quá trình nạp. 16
1.3.2. Quá trình thải 20
2. Giới thiệu chung về động cơ 1NZ-FE. 21
2.1. Đặc điểm kết cấu các cụm chi tiết chính của động cơ 1NZ-FE 23
2.1.1.Cơ cấu trục khuỷu-thanh truyền-piston 23
2.1.2. Nhóm thân máy –nắp máy 24
2.1.3. Cơ cấu phân phối khí. 26
2.1.4. Hệ thống bôi trơn. 27
2.1.5. Hệ thống làm mát. 28
2.1.6. Hệ thống đánh lửa 29
2.1.7. Hệ thống nhiên liệu. 30
2.1.8. Hệ thống khởi động. 31
3. Khảo sát hệ thống nạp – thải động cơ 1NZ-FE. 32
3.1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống nạp-thải động cơ 1NZ-FE 32
3.2.Đường ống nạp. 33
3.2.1. Lọc không khí. 33
3.2.2. Cổ họng gió. 33
3.2.3. Bộ góp nạp. 36
3.2.4. Đặc điểm kết cấu và nguyên lý làm việc của các cảm biến trên đường nạp 36
3.3.Đường ống thải. 40
3.3.1. Bộ góp thải. 41
3.3.2. Bộ xúc tác 3 chức năng kết hợp hệ thống điều khiển hồi tiếp nhiên liệu 41
3.3.3. Bộ giảm âm chính. 46
3.4 Kết cấu nắp máy và phương án bố trí đường nạp- thải trên động cơ 1NZ-FE 47
3.5. Các hệ thống phụ trợ cho quá trình nạp thải động cơ 1NZ-FE 47
3.5.1. Hệ thống thông hơi cạc te. 48
3.5.2. Hệ thống điều khiển hồi lưu khí thải. 50
3.5.3. Hệ thống kiểm soát thải hơi xăng. 52
4.Tính toán các chu trình công tác của động cơ 1NZ-FE 54
4.1.Các số liệu ban đầu 55
4.2.Các thông số chọn 55
4.3.Tính toán các chu trình công tác 56
4.3.1. Quá trình nạp 56
4.3.2. Quá trình nén 58
4.3.3. Quá trình cháy 59
4.3.4. Quá trình giãn nở 61
4.3.5. Tính toán các thông số của chu trình công tác 62
4.3.6. Tính toán các thông số có ích 62
5. Kiểm tra bảo dưỡng các cụm chi tiết trong hệ thống nạp-thải động cơ 1NZ-FE. 65
5.1. Những hư hỏng thường gặp 65
5.2. Kiểm tra hệ thống thông hơi cạc te 66
5.3. Kiểm tra hệ thống kiểm soát sự thải hơi xăng 67
5.4. Kiểm tra hệ thống hồi lưu khí thải 67
5.5. Kiểm tra các cảm biến 68
KẾT LUẬN 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: