ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống chuông báo lớp học sử dụng vi điều khiển 89c51 (Thuyết minh + Slide + Code)


Hiện nay với sự phát triển của vi điều khiển.Các hệ thống cần thiết đều được hoạt động một cách tự động. Đơn giản như hệ thống chuông hẹn giờ,hệ thống báo động,báo giờ trường học,báo giờ công sở . . .
Vấn đề báo tiết học là vấn đề cần thiết ở bất cứ trường học nào,giúp thầy cô điều chỉnh được thời gian dạy học của mình.Sẽ mất thời gian khi ta phải canh thời gian cho tiết học.Chính vì thế chúng em thiết kế mạch chuông báo tiết hoc tự động cho các trường học


2. lý do chọn đề tài

- Đây là vấn đề thực tế ,được ứng dụng nhiều trong các trường học. Nhằm để củng cố kiến tức lập trình vi xử lý vừa mới học và rèn luyện khả học hỏi nên em đã chọn đề tài này.

NỘI DUNG:


MỤC LỤC 4
A. PHẦN MỞ ĐẦU 6
1. Đặt vấn đề 6
2. lý do chọn đề tài 6
3. giới hạn của đề tài 6
3.1. Phân tích 6
3.2. Xây dựng phương án 7
3.3. Phạm vi của đồ án và phương hướng mở rộng 7
B. PHẦN NỘI DUNG 8
CHƯƠNG I : SƠ ĐỒ KHỐI 8
1. Sơ đồ tổng quát 8
2. Chức năng các khối 8
2.1 Khối nguồn 8
2.2. Chức năng của khối RTC 8
2.3. Chức năng của khối điều chỉnh 9
2.4. Khối âm thanh 9
2.5. Khối hiển thị 9
2.6. khối xử lý (vi điều khiển 89c51) 9
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 10
1. Sơ đồ callgraph 10
2. Sơ đồ đặc tả 11
3. các linh kiện sử dụng trong mạch 11
3.1 giới thiệu cấu trúc của vi điều khiển MCS-51 11
3.1.1. Mô tả các chân 14
3.1.2 Các chế độ đặc biệt 17
3.1.3 Các bít khoá bộ nhớ chương trình 19
3.1.4 .Tóm tắt tập lệnh của AT89c51 20
3.2. Tìm hiểu IC thời gian thực DS1307 21
3.2.1 Giới thiệu chung về DS1307 21
3.2.2 Cơ chế hoạt động và chức năng của DS1307 21
3.2.3 Sơ đồ địa chỉ RAM và RTC 24
3.3 Giới thiệu LCD 29
3.3.1 Chức năng các chân của Module LCD 16x2 30
3.3.2 mã lệnh của  LCD HD4480 33
3.3.3 các bit viết tắt trong mã lệnh 37
3.3.4  Mã Hex LCD 38
CHƯƠNG III :  THIẾT KẾ MẠCH 39
1. Thuật toán 39
2. Khối nguồn 40
3. Khối hiển thị LCD 40
4. Khối xử lý AT89C51 42
5. Khối thời gian thực 42
6. khối  thao tác 43
7. Khối chấp hành 44
8. Sơ đồ nguyên lý 45
Chương IV :Thi công mạch 3
1. Sơ đồ mạch in 3
2. Sơ đồ bố trí linh kiện 3
Chương V  : Thiết kế phần mềm 3
1. Các phần mềm dùng trông đồ án 3
2. Chương trình cho vi điều khiển 3
C. KẾT LUẬN 3
1. Kết luận 3
2. Tài liệu tham khảo 3

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: