Phân Tích Thực Trạng Sử Dụng Kháng Sinh Tại Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương


Alexander Fleming, người đầu tiên phát hiện ra penicilin năm 1928 đã đánh dấu một kỷ nguyên phát triển mới của y học trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. Từ đó đến nay, hàng trăm loại kháng sinh khác tương tự được phát minh và đưa vào sử dụng, cứu giúp con người chữa khỏi nhiều bệnh hiểm nghèo và khống chế nhiều dịch bệnh nguy hiểm do vi khuẩn.
Việc lạm dụng và sử dụng kháng sinh kéo dài làm cho các vi sinh vật thích nghi với thuốc, tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn trở nên kháng thuốc, làm cho thuốc kém hiệu quả hoặc không hiệu quả. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 70% bệnh nhân có sử dụng kháng sinh và có tới 2/3 lượng thuốc kháng sinh trên toàn cầu được bán, sử dụng không theo đơn [29].NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 03
1.1. Tổng quan chung về kháng sinh 03
1.1.1. Định nghĩa về kháng sinh 03
1.1.2. Phân loại 03
1.1.3. Cơ chế tác dụng của kháng sinh 05
1.1.4. Sự kháng kháng sinh của vi khuẩn 07
1.1.5. Tác dụng không mong muốn của kháng sinh 10
1.1.6. Những nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong điều trị 11
1.1.7. Những nguyên tắc sử dụng kháng sinh dự phòng nhiễm khuẩn trong
phẫu thuật……………………………………………………………… 15
1.2. Tình hình đề kháng kháng sinh trên thế giới và Việt Nam………16
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19
2.1. Đối tượng nghiên cứu 19
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 19
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 19
2.2. Phương pháp nghiên cứu 19
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 19
2.2.2. Cách thức chọn mẫu nghiên cứu 20
2.2.3. Các nội dung nghiên cứu 21
2.2.4. Một số qui định trong mẫu nghiên cứu 22
2.2.5. Xử lý số liệu 23
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24

3.1. Một số đặc điểm của mẫu nghiên cứu 24
3.1.1. Khảo sát độ tuổi - giới tính 24
3.1.2. Chẩn đoán chính khi bệnh nhân vào viện 25
3.1.3. Các bệnh nhiễm khuẩn 29
3.1.4. Đặc điểm về chức năng thận 30
3.1.5. Đặc điểm về chức năng gan 31
3.1.6. Tỷ lệ bệnh nhân sử dụng kháng sinh trước khi nhập viện 32
3.2. Mô tả thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa
Huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương trong thời gian tháng 10 năm 2013 33
3.2.1. Danh mục kháng sinh và mức độ sử dụng trong mẫu nghiên cứu 33
3.2.2. Các kháng sinh có tỷ lệ sử dụng nhiều nhất trong mẫu nghiên cứu . 34

3.2.3. Lý do sử dụng kháng sinh 35
3.2.4. Sử dụng kháng sinh theo khoa điều trị 36
3.2.5. Phác đồ kháng sinh đơn độc 39
3.2.6. Phác đồ kháng sinh đơn độc chỉ định cho bệnh chính 40
3.2.7. Phác đồ kháng sinh phối hợp 44
3.2.8. Phác đồ phối hợp kháng sinh chỉ định cho bệnh chính 44
3.2.9. Tỷ lệ bệnh nhân thay đổi kháng sinh - lý do thay đổi 45
3.2.10. Khảo sát đường dùng kháng sinh 46
3.2.11. Số lần dùng kháng sinh trong ngày………………………………47
3.2.12. Thời gian sử dụng kháng sinh 48
3.2.13. Sử dụng kháng sinh nội và kháng sinh nhập ngoại 50

3.2.14. Khảo sát ADR 52
3.2.15. Hiệu quả điều trị 52
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 53
4.1. Một số đặc điểm của mẫu nghiên cứu 53
4.2. Một số đặc điểm về tình hình sử dụng kháng sinh 57
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 67

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: