Pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi ở việt nam hiện nay


Hiện nay người cao tuổi trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang có xu hướng tăng nhanh. Đây là mối quan tâm chung của nhiều quốc gia, dân tộc. Riêng ở nước ta vấn đề trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Người cao tuổi là người đã có nhiều cống hiến lớn lao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Như khi sinh thời Bác Hồ của chúng ta đã nhấn mạnh việc người cao tuổi được tôn vinh, chăm sóc và tiếp tục phát huy kinh nghiệm sống, tiềm năng trí tuệ trong công cuộc xây dựng đất nước. Người có viết “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão xây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Mất nước, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì. Nhà nước hưng, suy, tồn, vong,
phụ lão đều gánh trách nhiệm nặng nề…”.NỘI DUNG:

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI
VỚI NGƯỜI CAO TUỔI ...................................................................................... 6
1.1. Khái niệm người cao tuổi, trợ giúp xã hội, pháp luật về trợ giúp xã hội đối
với người cao tuổi ................................................................................................... 6
1.2. Đặc điểm pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi ........................ 12
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao
tuổi ............................................................................................................................ 21
1.4. Vai trò của pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi ở Việt Nam ... 26
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI
VỚI NGƯỜI CAO TUỔI ...................................................................................... 30
2.1. Sự hình thành và phát triển của pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người
cao tuổi ..................................................................................................................... 30
2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi ở
Việt Nam hiện nay.................................................................................................... 36
2.3. Đánh giá chung thực hiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi 44
Chương 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP
LUẬT TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Ở VIỆT NAM
HIỆN NAY .............................................................................................................. 50
3.1. Quan điểm bảo đảm thực hiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao
tuổi ............................................................................................................................ 50
3.2. Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về trợ cấp xã hội đối với người cao
tuổi ............................................................................................................................ 53
KẾT KUẬN ............................................................................................................. 60
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................. 62

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Mai Anh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: