Quy trình bảo dưỡng ly hợp trên xe Corolla


Li hợp là một trong những cụm quan trọng của oto, nó nằm giữa động cơ và hộp số có nhiệm vụ.
Truyền momen xoắn từ động cơ xuống hệ thống truyền lực phía sau.
Tách, nối giữa động cơ và hệ thống truyền lực khi khởi hành, dừng xe, chuyển số và khi phanh xe.
Dùng làm cơ cấu an toàn đảm bảo cho động cơ và hệ thống truyền lực khỏi bị quá tải dưới tác dụng của tải trọng đọng và momen quán tính (có thể cắt truyền động khi momen quá mức qui định).
Giảm chấn động do động cơ gây gây ra trong quá trình làm việc đảm bảo cho các chi tiết hệ thống truyền lực được an toàn.


NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG1 4
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LY HỢP 4
1.1__Phân tích nhiện cụ, yêu cầu, phân loại ly 4
1.1.1__Nhiệm vụ 4
1.1.2 __Yêu cầu 5
1.1.3__Phân loại li hợp 6
1.2__Kết cấu và nguyên lý làm việc của ly hợp xe kia 7
1.2.1__Cấu tạo Li hợp 8
1.3.1.Hành trình tự do của bàn đạp ly hợp 24
CHƯƠNG 2 26
PHÂN TÍCH CÁC HƯ HỎNG CỦA LI HỢP 26
2.1 __Các hư hỏng của ly hợp, nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục 26
2.1.1__li hợp bị trượt trong quá trình làm việc: 26
2.1.2 __Li hợp ngắt không hoàn toàn 28
2.1.3 __Li hợp đóng đột ngột 29
2.1.4__Ly hợp phát ra tiếng kêu 30
2.1.5__Chấn rung bàn đạp ly hợp 30
2.1.6__Động cơ bị rung, giật mạnh khi nhả bàn đạp ly hợp 31
2.1.7__Không mở được li hợp 31
2.2__Hướng dẫn sử dụng các thiết bị 33
2.2.1__Chú ý khi sử dụng thiết bị 33
CHƯƠNG 3 34
XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 34
3.1 __Xây dựng quy trình công nghệ chẩn đoán Ly Hợp 34
3.1.1__ Nội dung chẩn đoán 34
3.1.2 __Lập quy trình chuẩn đoán Ly hợp 34
3.2__ Xây dựng quy trình công nghệ bảo dưỡng kỹ thuật Ly hợp 38
3.2.1__Quy trình tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sủa chữa ly hợp. 39

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: