SÁCH - Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện (Hồ Đắc Lộc)


Môn học nhằm ôn tập và khái quát hóa các kiến thức đã học từ các môn học cung cấp điện, an toàn điện , thiết chiếu sáng và các phần mềm hỗ trợ trong thiết kế cung cấp điện cho một công trình dân dụng và công nghiệp.
Nội dung sách giới thiệu các bước tiến hành thiết kế phần điện cho một công trình dân dụng hoặc công nghiệp, gồm các phần sau:

NỘI DUNG:

- Xác định tâm phụ tải tính toán.
- Xác định phụ tải tính toán.
- Thiết kế chiếu sáng.
- Phụ tải tính toán toàn nhà máy.
- Chọn máy biến áp cho nhà máy.
- Chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ.
- Kiểm tra sụt áp thiết bị tiêu thụ điện.
- Tính toán ngắn mạch.
- Tính và chọn tụ bù.
- Thiết kế bảo vệ an toàn.

LINK XEM SÁCH ONLINE (BẢN PREVIEW)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

SÁCH - THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN (NGÔ HỒNG QUANG & VŨ VĂN TẨM)

LINK DOWNLOAD (UPDATING ...)
M_tả

Không có nhận xét nào: