SÁCH SCAN - Các phương pháp phân tích công cụ trong hóa học hiện đại (GS.TS. Hồ Viết Quý)


Các phương pháp phân tích công cụ bao gồm các phương pháp phân tích lí - hoá và các phương pháp phân tích vật lí ứng dụng trong Hoá học hiện đại. Trong các phương pháp phân tích công cụ, Toán học,Tin học đóng vai trò cực kì quan trọng. Chúng giúp cho việc xử lí thống kê kết quả, mô hình hoá, kế hoạch hoá, tối ưu hoá thực nghiệm, tính kết quả, xử lí đổ thị, tính sai số phân tích. Các phương pháp phân tích công cụ là giáo trình phục vụ cho các hệ đào tạo Cử nhân (hệ chính quy, tài năng, tại chức, chuyên tu), Thạc sĩ, Tiến sĩ Hoá học trong nhiều trường Đại học và Cao đẳng của nhiều ngành đào tạo khác nhau.LƯU Ý:

Tài liệu được hỗ trợ bởi Group "Free Load Tài Liệu" chỉ dùng phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: