SÁCH SCAN - Kiến trúc năng lượng & Môi trường (PGS.TS. Ngô Thám & Các TG)


NỘI DUNG:

Chương 1. Năng lượng và môi trường trong công trình xây dựng

1.1. Năng lượng và môi trường   
1.2. Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường 

Chương 2. Kiến trúc sinh thái và kiến trúc bền vững

2.1. Khái niệm 
2.2. Kiến trúc Hiệu suất Năng lượng   
2.3. Các giải pháp thiết kế Kiến trúc Sinh khí hậu   


Chương 3. Kinh nghiệm kiến trúc truyền thống Việt Nam và sử dụng  tiết kiệm năng lượng trong công trình xây dựng một số nước trên thế giới

3.1. Đặc điểm khí hậu Việt Nam 
3.2. Đặc điểm hoạt động của mặt trời tại Việt Nam 
3.3. Phân vùng khí hậu xây dựng Việt Nam   
3.4. Kinh nghiệm xử lý kiến trúc truyền thống Việt Nam   
3.5. Kinh nghiệm thiết kế xây dựng, quản lý sử dụng và quan điểm thiết kế  các công trình tiết kiệm năng lượng ở một số nước trên thế giới   

Chương 4. Quy hoạch thiết kế công trình xây dựng

4.1. Môi trường và công trình kiến trúc 
4.2. Xác định hướng công trình   
4.3. Khoảng cách công trình và thông gió tự nhiên trong khu đất xây dựng   
4.4. Cây xanh và môi trường sinh thái   

Chương 5. Giải pháp thiết kế lớp vỏ công trình

5.1. Lớp vỏ công trình   
5.2. Hướng nào cho nhà là tốt nhất   
5.3. Định vị cửa sổ   
5.4. Lỗ thông hơi   
5.5. Thiết bị che nắng   
5.6. Thông thoáng tự nhiên   
5.7. Hấp giải nhiệt   
5.8. Sự cách nhiệt   

Chương 6. Hệ thống chiếu sáng

6.1. Khái niệm chung   
6.2. Yêu cầu về chiếu sáng   
6.3. Khai thác chiếu sáng tự nhiên   
6.4. Chiếu sáng nhân tạo   
6.5. Chiếu sáng tiện ích   
6.6. Tiêu chuẩn chiếu sáng- TCXD 16: 1986   
6.7. Các hệ thống điều khiển nguồn sáng   

Chương 7. Thông gió và điều hoà không khí

7.1. Khái niệm thông gió và điều hoà không khí   
7.2. Cấp điều hoà của hệ thống điều hoà không khí, chọn thông số tính toán   
7.3. Hệ thống điều hoà không khí   
7.4. Lắp đặt thiết bị của hệ thống thông gió và điều hoà không khí   

Chương 8. Hệ thống trang thiết bị trong công trình

8.1. Thang máy 
8.2. Thiết bị đun nước nóng   
8.3. Máy sấy tay   
8.4. Khoá van nước tự động   
8.5. Hệ thống bồn tiểu rửa nước dạng phân ly 
8.6. Trạm bơm nước   
8.7. Hệ thống điện nhẹ   

Chương 9. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng - Thiết bị có hiệu suất năng lượng cao

9.1. Khái niệm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao   
9.2. Tiềm năng tiết kiệm điện của Việt Nam   

Chương 10. Các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong công trình xây dựng

10.1. Ô nhiễm không khí ở các đô thị và khu công nghiệp 
10.2. Các giải pháp giảm ô nhiễm   
10.3. Quản lý chất thải rắn   
10.4. Các giải pháp quản lý chất thải rắn đô thị 

Chương 11. Thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường trong các dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng

11.1. Công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường   
11.2. Công tác ĐTM trong các dự án đầu tư   
11.3. Công tác ĐTM trong các dự án quy hoạch phát triển và quy hoạch xây dựng   

Chương 12. Phòng chống cháy cho công trình

12.1. Quy định chung   
12.2. Các khái niệm và định nghĩa   
12.3. Tính chịu lửa của vật liệu và cấu kiện xây dựng của công trình   
12.4. Các bộ phận ngăn cháy   
12.5. Lối thoát nạn   
12.6. Yêu cầu về giao thông và khoảng cách phòng chữa cháy   

Chương 13. Thí dụ minh họa - Nâng cao hiệu suất năng lượng sử dụng trong các tòa nhà

13.1. Kiểm toán sơ bộ tòa nhà   
13.2. Hệ thống quản lý   
13.3. Cải thiện các máy lạnh   
13.4. Cải thiện các bơm nước lạnh   
13.5. Cải thiện bơm nước của bộ ngưng tụ   
13.6. Cải thiện tháp giải nhiệt   
13.7. Cải thiện quạt gió của dàn lạnh   
13.8. Trữ nước lạnh   
13.9. Sử dụng các chấn lưu điện tử   
13.10. Sử dụng các đèn huỳnh quang hiệu suất cao   
13.11. Lắp đặt các bộ cảm biến phát hiện có người   
13.12. Chiếu sáng theo ánh sáng ban ngày   
13.13. Thay thế các đèn đốt tim bằng các đèn tiết kiệm năng lượng   
13.14. Thay thế các đèn báo hiệu lối ra   
13.15. Dừng các máy biến áp   
13.16. Thay đổi các bộ chuyển đổi một chiều ra xoay chiều   
13.17. Mua các máy tính và máy in tiết kiệm năng lượng   
13.18. Tóm lược các biện pháp cải thiện đề nghị   
13.19. Quy hoạch các biện pháp cải thiện

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: