SÁCH SCAN - Phân dạng và phương pháp giải bài tập Hóa học 11 - Phần Hữu cơ (Tự luận và trắc nghiệm) - Ths. Cao Thị Thiên An


Cuốn sách Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học 11 Phần Hữu Cơ giúp học sinh cũng như quý thầy cô giáo nắm chắc kiến thức cần nhớ cũng như cách giải quyết các dạng bài tập thường gặp trong chương trình hóa học lớp 11.

Cuốn sách bao gồm :


Chương IV: Đại cương về hóa học hữu cơ
Chương V: Hidrocacbon no
Chương VI: Hidrocacban không no: anken - ankađien - ankin
Chương VII: Aren
Chương VIII: Dẫn xuất halogen - xeton và axit cacboxylic
Chương IX: Anđehit - xeton và axit cacboxylic.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: