SÁCH SCAN - Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng (TS. Bùi Mạnh Hùng)


NỘI DUNG:

Chuyên đề I: Phương pháp đo bóc khối lượng
Chuyên đề II: Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
Phụ lục 1: Hồ sơ thiết kế, hồ sơ kinh tế kèm theo và bản vẽ xây dựng
Phụ lục 2: Trình tự đo bóc khối lượng công tác xây dựng và kỹ năng đo bóc cho từng công tác (Mô tả trình tự đo bóc theo công trình dân dụng, các công trình khác tính tương tự)
Phụ lục 3: Ví dụ minh họa cách tính chi phí dự phòng cho các dự án đầu tư xây dựng có thời gian thực hiện > 2 năm

Phụ lục 4: Hướng dẫn lập dự toán chi phí thiết kế và chi phí tư vấn
Phụ lục 5: Hướng dẫn lập dự toán chi phí đối với các công việc tư vấn đầu tư xây dựng có yêu cầu phải lập dự toán (Trích trong công văn số 1751/BXD-VP V/v: Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình)
Phụ lục 6: Hướng dẫn nội dung dự toán chi phí đối với công việc lập dự án và thiết kế xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự toán
Phụ lục 7: (Trích TCXDVN 339:2005) Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian
Phụ lục 8: Phương pháp xác định dự toán công trình bổ sung
Phụ lục 9: Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình
Phụ lục 10: Bảng khối lượng xây ụựng công trình

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: