SÁCH SCAN - Tính toán Thực hành Cấu kiện Bê tông Cốt thép - Full Tập 1+2 (GS. Nguyễn Đình Cống)


- Tháng 11 năm 2005, Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCXDVN 356-2005 để thay thế cho Tiêu chuẩn TCVN 5574-1991. Sự thay thế là nhằm hòa nhập với cộng đồng quốc tế và cũng để phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ.
- So với TCVN 5574 thì TCXDVN 356 vẫn giữ nguyên phương pháp tính toán theo hai trạng thái giới hạn, các đổi mới tập trung ở một số nội dung sau:

+ Đổi mới một số công thức, điều kiện, hệ số;
+ Đổi mới một số ký hiệu;
+ Dùng đơn vị tính toán theo hệ SI thay cho hệ kỹ thuật;
+ Với bê tông dùng khái niệm cấp độ bền thay cho mác thiết kế;
+ Cách trình bày tổng quan hơn.
- Thực chất của TCVN 5574 và TCXDVN 356 đều được tham khảo từ Tiêu chuẩn SNIP của Nga. Trong đó TCVN 5574 đã được trình bày lại và lược bỏ một số phần, còn TCXDVN 356 đã theo khá sát các nội dung của Tiêu chuẩn SNIP.
- Về tính toán TCVN 5574 cũng như TCXDVN 356 chỉ đưa ra các điều kiện và công thức cơ bản mà không trình bày cách tính cụ thể. Việc hướng dẫn tính toán thường được giới thiệu trong các quy trình hoặc giáo trình. Tài liệu này nhằm hướng dẫn các kỹ sư và sinh viên ngành xây dựng làm quen với TCXDVN 356-2005, vận dụng được các công thức và điều kiện của Tiêu chuẩn để tính toán các cấu kiện bê tông cốt thép thông thường.
- Vì là tài liệu tính toán thực hành nên tác giả không đi sâu vào việc chứng minh các công thức mà tập trung chủ yếu vào việc vận dụng.
- Tài liệu này thuộc hệ thống giáo trình của trường Đại học Xây dựng, được xuất bản thành hai tập:
+ Tập 1: trình bày việc tính toán các cấu kiện chịu moment uốn và lực cắt;
+ Tập 2: trình bày việc tính toán các cấu kiện chịu nén, kéo, xoắn, chịu lực cục bộ và tính toán về vết nứt, biến dạng.

LINK DOWNLOAD (TẬP 1)

LINK DOWNLOAD (TẬP 2)
M_tả

No comments: