SÁCH SCAN - An toàn lao động trong công trình xây dựng (Nguyễn Văn Mỹ & Nguyễn Hoàng Vĩnh)


NỘI DUNG:

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG         

1.1. Khái niệm chung                                                                             

1.2. Nội dung bảo hộ lao động và những quan điểm trong công tác bảo hộ lao động                                           
1.3. Hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động             

1.4. Quản lý nhà nước về bảo hộ lao động                                           

1.5. Khai báo, kiểm tra, đánh giá tình hình tai nạn lao động               


Chương 2: VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT                           

2.1. Mở đầu                                                                                       

2.2. Ảnh hưởng của tình trạng mệt mỏi và tư thế lao động             

2.3. Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đối với cơ thể                         

2.4. Bụi trong sản xuất                                                                       

2.5. Tiếng ồn và rung động trong sản xuất                                           

2.6. Chiếu sáng trong sản xuất                                                           

Chương 3: KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG                     

3.1. Nội dung chủ yếu của công tác thiết kế biện pháp kỹ thuật an toàn                                                                         

3.2. An toàn lao động khi lập tiến độ thi công                                   

3.3. An toàn lao động khi lập mặt bằng thi công                                 

Chương 4: KỸ THUẬT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY XÂY DỰNG

4.1. Các nguyên nhân chính gây ra sự cố, tai nạn lao động               

4.2. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng các máy thi công                         

Chương 5: KỸ THUẬT AN TOÀN KHI ĐÀO ĐẤT ĐÁ   VÀ LÀM VIỆC TRÊN GIÀN GIÁO                                           

5.1. Phân tích nguyên nhân gây chấn thương khi đào đất đá  và hố sâu                                                                                         

5.2. Các biện pháp đề phòng chấn thương khi đào hố, hào sâu         

5.3. Giàn giáo và nguyên nhân chấn thương khi  làm việc trên cao   

5.4. Đảm bảo an toàn khi sử dụng giàn giáo                                   

Chương 6: KỸ THUẬT AN TOÀN VỀ ĐIỆN                                             

6.1. Nguyên nhân và tác hại của tai nạn điện                                     

6.2. Các biện pháp chung an toàn về điện                                       

6.3. Cấp cứu người bị nạn                                                                 

6.4. Bảo vệ chống sét                                                                         

Chương 7: KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY               

7.1. Khái niệm về cháy nổ                                                                   

7.2. Nguyên nhân gây ra cháy và các biện pháp phòng ngừa         

7.3. Các biện pháp chữa cháy   

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: