TÀI LIỆU - Quy trình thi công hoàn thiện Delta V


NỘI DUNG CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

• CHUẨN BỊ BẢN VẼ (BẢN VẼ SHOPDRAWING, BẢN VẼ BIỆN PHÁP THI CÔNG), LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHÂN LỰC THI CÔNG
• NHẬN BÀN GIAO MẶT BẰNG TỪ PHẦN THÔ
• VỆ SINH DỌN DẸP MẶT BẰNG THI CÔNG
• CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THI CÔNG, MẶT BẰNG TẬP KẾT VẬT TƯ, VẬT LIỆU. VẬT LIỆU SỬ DỤNG PHẢI ĐÚNG CHỦNG LOẠI, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÚNG THEO YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ CÓ DỰ TRÙ ĐỂ ĐÁP ỨNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG THEO YÊU CẦU

• TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN, DỤNG CỤ THI CÔNG BAO GỒM: ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, BIỂN BÁO, BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI THI CÔNG TRÊN CAO, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG GIÁO NGOÀI, LƯỚI CHẮN VẬT RƠI, CHẮN BỤI VÀ LAN CAN AN TOÀN KHI THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG
• CHUẨN BỊ DỤNG CỤ ĐẦY ĐỦ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC XÂY BAO GỒM: DAO XÂY, BAY, THƯỚC TẦM, THƯỚC RÚT, DÂY RỌI, QUẢ RỌI, NIVO, MÁY TRẮC ĐẠC, MÁY TRỘN VỮA,…
• CHUẨN BỊ NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG

NỘI DUNG:

A -CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHUNG GIAI ĐOẠN BẮT ĐẦU THI CÔNG
CÁC NỘI DUNG CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI CÔNG
1 CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THI CÔNG
2 CHUẨN BỊ BẢN VẼ, LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG
3 NHẬN BÀN GIAO MẶT BẰNG PHẦN THÔ
4 CHUẨN BỊ VẬT LIỆU ĐẦU VÀO
5 CHUẨN BỊ MẶT BẰNG TẬP KẾT VẬT LIỆU
B -CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY
LƯU ĐỒ THI CÔNG XÂY TƯỜNG
1 CÁC BƯỚC THI CÔNG
2 CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
3 MỘT SỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
C -CÔNG TÁC THI CÔNG TRÁT
LƯU ĐỒ THI CÔNG TRÁT TƯỜNG
1 CÁC BƯỚC THI CÔNG
2 CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
D. CÔNG TÁC THI CÔNG LÁNG NỀN
LƯU ĐỒ THI CÔNG LÁNG NỀN
1 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
2CÁC BƯỚC THI CÔNG
3 CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
E. CÔNG TÁC THI CÔNG ỐP LÁT
LƯU ĐỒ THI CÔNG ỐP LÁT
1 CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THI CÔNG
2 CHUẨN BỊ VẬT LIỆU ĐẦU VÀO
3 CHUẨN BỊ BẢN VẼ, MẶT BẰNG THI CÔNG
5 CÁC BƯỚC THI CÔNG ỐP TƯỜNG
6 CÁC BƯỚC THI CÔNG LÁT NỀN
7 YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG
8 CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
9 MỘT SỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
F. CÔNG TÁC THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO
LƯU ĐỒ THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO
1 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI CÔNG
2 CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THI CÔNG
3 CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG
4 MỘT SỐ LOẠI TRẦN THÔNG DỤNG
5 CÁC BƯỚC THI CÔNG TRẦN CHÌM
6 CÁC BƯỚC THI CÔNG TRẦN THẢ
7 CÔNG TÁC NGHIỆM THU
8 LỖI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
G. CÔNG TÁC SƠN BẢ TRONG VÀ NGOÀI NHÀ
LƯU ĐỒ THI CÔNG SƠN BẢ
1 CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THI CÔNG
2 CÁC BƯỚC THI CÔNG SƠN BẢ TRONG NHÀ
3 CÁC BƯỚC THI CÔNG SƠN BẢ NGOÀI NHÀ
4 LỖI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
5 LƯU Ý QUAN TRỌNG
H. CÔNG TÁC THI CÔNG CỬA GỖ
LƯU ĐỒ THI CÔNG CỬA GỖ
1 CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THI CÔNG
2 CHUẨN BỊ MẶT BẰNG, VẬT TƯ PHỤC VỤ THI CÔNG
4 CÁC BƯỚC THI CÔNG
5 CÁC LỖI THI CÔNG THƯỜNG GẶP
I. CÔNG TÁC THI CÔNG CỬA NHÔM KÍNH
LƯU ĐỒ THI CÔNG CỬA NHÔM KÍNH
1 QUY ĐỊNH CHUNG
2 CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THI CÔNG
3 CÁC BƯỚC THI CÔNG
4 CÁC LỖI THI CÔNG THƯỜNG GẶP
K. CÔNG TÁC THI CÔNG SÀN GỖ
LƯU ĐỒ THI CÔNG SÀN GỖ
1 CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THI CÔNG
2 LƯU Ý TRƯỚC KHI THI CÔNG
3 CÁC BƯỚC THI CÔNG
4 CÁC LỖI THI CÔNG THƯỜNG GẶP

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: