Thiết kế, chế tạo mô hình máy khắc laser ứng dụng công nghệ CNC


NỘI DUNG:

CHưƠNG 1. TỔNG QUÁT VỀ MÁY CNC VÀ HỆ THỐNG ĐIỀUKHIỂN. 11

1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC MÁY CÔNG CỤ CNC. . 11

1.1.1. Sơ lược về máy CNC và quá trình phát triển. 11

1.1.2. Cơ sở của máy CNC. 12

1.1.3. Đặc điểm và phân loại. 13

1.2. NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH MÁY CÔNG CỤ ĐIỀU KHIỂN SỐ. 14

1.2.1. Chương trình gia công một chi tiết. . 14

1.2.2. Khối điều khiển. 14

1.2.3. Điều khiển Logic. 14


1.2.4. Cấu trúc các khối chức năng của hệ thống CNC. . 15

1.3.2. Chuẩn bị chương trình điều khiển cho hệ CNC. 17

CHưƠNG 2. CÔNG NGHỆ MÁY CNC ỨNG DỤNG TIA LASER. 19

2.1. NHẬN XÉT VỀ CÁC MÁY CÔNG CỤ CNC CỔ ĐIỂN. 19

2.2. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ TIA LASER. . 20

2.2.1. Cấu tạo máy Laser. 21

2.2.2. Cơ chế hoạt động . 22

2.2.3. Phân loại. 22

2.2.4. Tính chất của tia laser. . 23

2.2.5. An toàn trong sử dụng tia Laser. 23

2.2.6. Ứng dụng tia laser trong máy công cụ CNC. 24

CHưƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÁY KHẮC LASER 2 TRỤC. 27

3.1. NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CỦA MÁY PHAY CNC 3TRỤC TIÊU CHUẨN. 27

3.1.1. Động cơ AC Servo. . 283.1.1.1. Lựa chọn động cơ. 29

3.1.1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động. 30

3.1.1.3. Bộ điều khiển động cơ AC Servo. . 30

3.1.2. Mạch điều khiển AKZ 250. 32

3.1.2.1. Giới thiệu mạch AKZ 250. 32

3.1.2.2. Đặc điểm của mạch AKZ 250. 32

3.1.3. Trục chính và điều khiển tốc độ trục chính. 33

3.1.4. Công tắc hành trình. . 34

3.2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY KHẮC LASER CNC. 34

3.2.1. Sơ đồ nguyên lý và các phần tử hệ thống. . 34

3.2.2.Động cơ bước. 35

3.2.3. Driver động cơ bước. . 37

3.2.4. Vi điều khiển Arduino Nano. 40

3.3 THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM. 42

3.3.1 Giới thiệu chức năng mạch điều khiển Laser CNC . 42

3.3.2. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển laser CNC. . 45

3.3.3. Phần mềm điều khiển máy khắc Laser. . 46

3.4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÁY KHẮC CNC 2 TRỤC. 47

KẾT LUẬN.52

TÀI LIỆU THAM KHẢO.53


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: