Thiết kế mô hình cửa đóng mở tự động cho gara ô tô với kỹ thuật PLC


NỘI DUNG:

Phần 1 : các loại cửa tự động nói chung .4

I-Lời nói đầu .4

Chương I : các loại cửa tự động hiện nay . 5

I-Cửa cuốn . 5

II- cửa kéo 6

III- cửa trượt .7


Chương II : khảo sát các loại cửa đóng mở tự động ở hà nội hiện nay 8

Khảo sát hệ thống cửa đóng mở tự động ở sân bay nội bài hà nội . 9

Phần 2 : tổng quan về PLC . 10

Chương I : các vấn đề chính về PLC 10

I-sư phát triển của tự động hoá(TĐH) và PLC nói chung 10

1- sự phát triển của TĐH 10

2- sự phát triển của PLC . 10

II- chức năng, ứng dụng và sự ưu việt của PLC .12

1- PLC là gì 12

2- bộ điều khiển của chương trình có thể làm được những gì? 12

3- sự ưu việt của việc ứng dụng kỹ thuật PLC 13

III- cấu tạo và hoạt động của PLC .14

1- modul nguồn cung cấp 14

2- CPU 15

3- bộ nhớ chương trình, bộ nhớ trong của PLC 15

4- modul đầu vào .15

5- modul đầu ra .16

6- modul giao diện .16

7- modul mở rộng 16

8- những thông số kỹ thuật căn bản của PLC .16

9- các bít đầu vào trong PLC và các tín hiệu bên ngoài .17

IV- các vấn đề chính khi sử dụng PLC . 18

V- thủ tục thiết kế bộ điêu khiển chương trình .19

Chương II : các thao tác và các lệnh cơ bản trong PLC_CQM1 20

Chương III : các bài tập lớn ứng dụng bộ điều khiển chương trình 38

PLC_CQM1

Bài 1 : điều khiển tín hiệu đèn giao thông 38

Bài 2 : điều khiển dây truyền đóng gói .43

Phần 3 : thiết kế mô hình cửa tự động cho gara ôtô sử dụng kỹ thuật PLC để điều khiển . 46

lời nói đầu 46

Chương I : chế tạo giới thiệu mô hình 47

I- các yêu câu của mô hình .47

1- yêu cầu về chương trình chung 47

2- yêu cầu về cơ khí .47

II- mục đích của việc chế tạo mô hình .47

Chương II : cấu tạo và hoạt động của mô hình .48

I - tính toán chi tiết mô hình .48

II - lập chương trình hoạt động cho mô hình .59

1- sơ đồ khối .59

2-giản đồ thang .60

3- mã nhớ .61

4- đầu vào và ra .63

III - nguyên lý hoạt động của mô hình 64

IV- tính toán công suất động cơ chuyển động 65

V - so sánh giữa mô hình và thưc tế .66

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: