Thực trạng và giải pháp phát triển ngành Logistics tại Việt Nam


Xu thế tất yếu của thời đại ngày nay là toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Toàn cầu hóa tạo điều kiện cho giao thương giữa các quốc gia, các khu vực trên thế giới phát triển mạnh mẽ, và đương nhiên sẽ dẫn đến bước phát triển mới của Logistics. Trong vài thập niên gần đây Logistics đã phát triển nhanh chóng và mang lại những kết quả rất tốt đẹp ở nhiều nước trên thế giới, điển hình như Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Hoa Kỳ,… Trong những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, thuật ngữ Logistics được nhắc đến nhiều ở các nước Đông Á, Đông – Nam Á và đặc biệt phát triển ở Singapore. Nhưng ở Việt Nam, Logistics còn là ngành mới mẻ, ít người biết đến nhưng lại đem về cho quốc gia một nguồn lợi khổng lồ.


Với đề tài: “Thực trạng và giải pháp phát triển ngành logistics tại Việt Nam”. Nhóm chúng tôi nêu ra những vấn để cơ bản của Logistics, thực trạng ngành Logistics của Việt Nam hiện nay và những giải pháp nhằm khắc phục thực trạng trên để logistics tại Việt Nam phát triển hơn nữa

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: