TIỂU LUẬN - Phân tích và tách chiết Alkaloid trong thực vật


Alakloid thường được biết đến như một hợp chất gây độc thương thấy trong thực vật. Đặc biệt, alkaloid có hoạt tính sinh lý cao đối với cơ thể người và động vật, nhất là đối với hệ thần kinh. Với liều lượng hợp lí alkaloid có thể sử dụng để làm thuốc giảm ho, giảm đau,… Do đó, việc nghiên cứu về phân tích và tách chiết alkaloid đang là một vấn đề khá mới mẻ và quan trọng cho đời sống ngày nay.


Để biết rõ về vai trò và một số tính chất, tác dụng của alkaloid, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về một alkaloid có trong một loại cây gần gũi trong đời sống chúng ta: đó chính là cây quất hay còn gọi là cây tắc. 

NỘI DUNG:

Mục Lục 2
Lời Mở Đầu 4
Tổng Quan Về Alkaloid 5
I. Khái niệm alkaloid: 5
II. Phân bố: 5
III. Hàm lượng alkaloid: 8
IV. Phân loại: 8
V. Tính chất của Alkaloid 8
5.1. Tính vật lý: 8
5.2. Tính hóa học: 8
VI. Cơ sở và nguyên tắc tách chiết Alkaloid: 9
6.1. Cơ sở: 9
6.2. Phương pháp tách chiết Alkaloid: 9
6.3. Các phương pháp tách alkaloid dưới dạng tinh khiết 11
Tách Chiết Alkaloid Trong Cây Quất 13
I. Sơ lược về cây quất: 13
1.1. Nguồn gốc: 13
1.2. Hình dáng: 14
1.3. Thành phần: 14
II. Phương pháp tách chiết: 15
2.1. Nguyên liệu: 15
2.2. Phương pháp nghiên cứu và tách chiết alkaloid trong nước quả quất: 15
2.3. Quy trình tách chiết alkaloid: 15
III. Định lượng – Định tính: 17
IV. Kết quả: 18
Kết Luận 18
I. Vai trò: 18
II. Tính chất và tác dụng của codein: 19
Tài Liệu Tham Khảo 20

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: