Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBP-VT2eB trên heo


1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Độc tố verotoxin VT2e do E. coli tiết ra là tác nhân chính gây bệnh phù trên heo sau cai sữa gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi heo ở nƣớc ta. Việc sử dụng kháng sinh để điều trị phù ở heo tuy có hiệu quả nhƣng gây ra nhiều triệu chứng phụ nhƣ rối loạn tiêu hoá, tạo ra các chủng vi sinh vật kháng kháng sinh gây khó khăn cho những lần trị bệnh về sau. Do đó sử dụng vacxin để phòng bệnh phù do E. coli trên heo đƣợc xem là liệu pháp thích hợp nhất. Một số tác giả đã thử nghiệm vacxin nhƣợc độc, hoặc vacxin chết .bƣớc đầu ghi nhận hiệu quả bảo vệ nhất định. Tuy vậy, các phản ứng phụ vẫn là những trở ngại lớn cho việc áp dụng rộng rãi những loại vacxin này. Vacxin tái tổ hợp đƣợc tạo ra bằng cách loại bỏ yếu tố gây bệnh của vi sinh vật mà vẫn giữ đƣợc đặc tính kháng nguyên của chúng đang đƣợc cá c nhà khoa học quan tâm nhằm khắc phục những nhƣợc điểm nói trên. Hiện nay, TS. Nguyễn Ngọc Hải và các cộng sự đã thành công trong việc tạo ra đƣợc E. coli mang gen mã hoá cho tiểu phần B của độc tố VT2e và tinh sạch đƣợc protein này.


Từ thực tế đó, đƣợc sự chấp nhận của bộ môn Công Nghệ Sinh Học, với sự hƣớng dẫn của TS. Nguyễn Ngọc Hải, chúng tôi thực hiện đề tài: “Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với protein tái tổ hợp MBP-VT2eB trên heo ”. 1.2 MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU - Mục tiêu Đánh giá khả năng ứng dụng protein tái tổ hợp MPB-VT2e trong sản xuất vacxin phòng bệnh phù do E. coli trên heo. - Yêu cầu  Xây đựng thí nghiệm kiểm tra khả năng đáp ứng miễn dịch của MBP-VT2eB trên heo.  Định tính kháng huyết thanh bằng phƣơng pháp khuyếch tán trên thạch.  Xác định liều TCID50(Tissue Culture Infectious Dose) trên tế bào vero  Kiểm tra hiệu giá kháng thể kháng MBP-VT2eB bằng phƣơng pháp trung hòa độc tố trên tế bào vero.

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Ngọc Khen) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: