BÁO CÁO - Hệ thống tưới nước tự động


Các ứng dụng từ vi điều khiển,vi xử lý ngày càng phát triển,đã dần thay thế các thiết bị thô sơ,bằng các thiết bị điện tử có độ tự động rất cao,tiết kiệm công sức cho con người.Ở nước ta nông nghiệp vẫn là ngành mũi nhọn của kinh tế của toàn quốc.Vì vậy việc ứng dụng các tiến bộ khoa học,kỹ thuật vào nông nghiệp là cực kì quan trọng và có ý nghĩa to lớn với nông dân nói riêng và đời sống con người nói chung.

Để tạo nền tảng và tăng thêm hiểu biết về những ứng dụng thực tiễn của các thiết bị vi điều khiển,vi xử lý.Chúng em lựa chọn đề tài “ hệ thống tưới nước tự động ”.Một ứng dụng rất phổ biến trong nông nghiệp.

Trong quá trình thực hiện đề tài này , dù đã rất cố gắng , nhưng có lẽ do vốn kiến thức cũng như những nguyên nhân chủ quan khác mà đề tài chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót . Chúng em rất mong sự đóng góp ý kiến, phê bình và hướng dẫn thẳng thắn của thầy cô và các bạn đọc.

NỘI DUNG:

A.PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………......4

      1.ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………….4
      2.GIỚI HẠN ĐỀ TÀI…………………………………………………….....4

B.PHẦN NỘI DUNG ……………………………………………………..... 5

   Chương I: SƠ ĐỒ KHỐI………………………………………………… 5

      1.SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT……………………………………………………. 5
      2.SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ……………………………………………………. 6
      3.SƠ ĐỒ MẠCH IN ………………………………………………………. 7

   Chương II: THIẾT KẾ HỆ THỐNG …………………………………... 8

      1.LƯU ĐỒ CHÍNH …………………………………………………………………. 8
       2.CÀI ĐẶT THỜI GIAN  ……………………………………………. ……8
      3. CODE…………………………………………………………………10
C.PHẦN KẾT LUẬN……………………………………………………….31

      1. KẾT LUẬN  ……………………………………………………………….............31
       2.  TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………..31


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: