BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN TRẠM TRỘN BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM


Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, thành phố Hồ Chí Minh luôn đi đầu về phát triển kinh tế xã hội. Sự phát triển đó đòi hỏi cơ sở hạ tầng cũng phải phát triển để kịp đáp ứng. Những năm gần đây ngày càng nhiều công trình được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Các công trình nhà cao tầng, công trình giao thông công chánh cũng như cải thiện môi trường đã và đang góp phần phát triển cơ sở hạ tầng thành phố. Tuy nhiên thực tế cho thấy việc quản lý chất lượng công trình (đặc biệt là chất lượng bê tông), tiến độ thi công cũng như chi phí thực hiện các công trình còn nhiều hạn chế do sử dụng nguồn bê tông tự trộn hoặc kém chất lượng đã dẫn đến nhiều công trình mới xây dựng đã nứt hoặc đổ vỡ. Rất nhiều công trình hiện đang trễ tiến độ làm ảnh hưởng đến đời sống của dân cư trong khu vực xung quanh cũng như phát sinh tăng chi phí của dự án như dự án xây dựng Đại lộ Đông Tây, dự án cải thiện môi trường kênh Nhiêu Lộc (Nguồn: www.xaydungvietnam.vn).

Làm thế nào để các công trình xây dựng được hoàn thành đúng tiến độ, chi phí và chất lượng ban đầu đã đề ra trở thành một vấn đề cần được quan tâm. Đê giải quyết vấn đề này Công ty Cổ phần Xây dựng& Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đang nghiên cứu xây dựng trạm trộn bê tông thương phẩm để đáp cho các công trình xây dựng của Hoà Bình cũng như cung ứng nhu cầu thị trường.
Hiện nay Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đang nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 120m3/h tại nhà máy Xi Măng Sài Gòn tại ấp Long Sơn, phường Long Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh. Dự án này sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2011.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN & CƠ SỞ PHÁP LÝ 4
A. Cơ sở lý luận  4
1.1. Khái niệm về dự án đầu tư 4
1.2. Vai trò của dự án đầu tư 4
1.3. Chức năng và nhiệm vụ của hoạt động quản trị DAĐT 4
1.3.1. Chức năng 4
1.3.2. Nhiệm vụ 5
1.4. Chu trình dự án đầu tư 6
1.4.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư  6
1.4.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư 7
1.4.3. Giai đoạn vận hành – khai thác dự án 7
1.5. Phân loại dự án đầu tư 8
1.6. Nghiên cứu dự án khả thi 9
1.6.1. Lập luận về sự cần thiết phải đầu tư & mục tiêu đầu tư 10
1.6.2. Xác định quy mô đầu tư & giải pháp thực hiện 11
1.6.3. Tính toán và xác định các chỉ tiêu hiệu quả đầu tư DA  12
1.6.4. Xác định độ an toàn và tính khả thi DA  14
1.7. Tổng quan về bê tông thương phẩm 16
1.6.1. Khái niệm bê tông thương phẩm 16
1.6.2. Vai trò của các thành phần cấu thành bê tông thương phẩm 16
1.6.3. Ưu điểm của bê tông thương phẩm 17
B. Cơ sở pháp lý  17
CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 19
2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty 19
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Hòa Bình  19
2.1.2.  Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm qua( 2007-2009) 22
2.2. Căn cứ xác định sự cần thiết phải đầu tư 23
2.2.1.Tình hình sản xuất và tiêu thụ  23
2.2.2. Tình hình thị trường bê tông thương phẩm  24
2.2.2.1. Tình hình cung xi măng – bê tông 24
2.2.2.2. Tình hình cầu xi măng – bê tông 25
2.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh bê tông  27
2.2.3.1. Môi trường vĩ mô 27
2.3.1.2. Môi trường vi mô 33
CHƯƠNG 3 : Hình thức, mục tiêu, địa điểm, quy mô 36
3.1. Hình thức đầu tư 36
3.2. Tổ chức đầu tư, địa điểm đầu tư 36
3.3.Mục tiêu đầu tư  37
3.4. Cơ sở lựa chọn phương án đầu tư  .38
3.5. Quy mô đầu tư  .39
3.6. Các yếu tồ ảnh hưởng đến môi trường  .40
3.7. Đặc điểm về công nghệ sản xuất  .41
3.8. Các bước trong sản xuất bê tông thương phẩm  .41
3.9. Thuyết minh các bước trong sản xuất bê tông  .42
3.10. Lựa chọn về công nghệ  .43
3.11. Lựa chọn về NVL và hạ tầng kỹ thuật  .45
CHƯƠNG 4 : PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 49
4.1.Nguồn vốn đầu tư  .49
4.2.Tổng mức đầu tư  .49
4.3.Phương án hoàn trả vốn đầu tư  .50
I.Các căn cứ phân tích  .51
II.Hiệu quả đầu tư  .62
Kết luận và kiến nghị  .66
Tài liệu tham khảo 67

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: