BÁO CÁO - QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA DỪA ĐÓNG LON


NỘI DUNG:

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. GIỚI THIỆU VỀ QUẢ DỪA 2

1.1. Nguồn gốc 2

1.2. Cấu tạo 2

2. THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU 3

2.1. Quả dừa 3

2.2. Cơm dừa 4

2.3. Nước 5

2.4.Đường saccharose 5

2.5. Phụ gia 5


3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT 6

3.1. Sơ đồ khối quy trình 1 7

3.2. Sơ đồ khối quy trình 2 8

4. GIẢI THÍCH QUY TRÌNH 10

4.1. Quy trình 1 10

4.1.1. Tách xơ, tách gáo 10

4.1.2. Chần 10

4.1.3. Gọt vỏ nâu 11

4.1.4. Rửa 11

4.1.5. Nghiền 12

4.1.6. Ép 14

4.1.7. Lọc 15

4.1.8. Phối trộn 17

4.1.9. Đồng hóa 18

4.1.10. Rót lon 19

4.1.11. Bài khí – Ghép mí – Đóng lon 20

4.1.12. Tiệt trùng 22

4.2. Quy trình 2 24

4.2.1. Trích ly 24

4.2.2. Ép 26

5. SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU HAI QUY TRÌNH 27

6. SẢN PHẨM – SỮA DỪA 28

6.1. Tính chất vật lý 28

6.2. Thành phần hóa học 28

6.3. Tính chất hóa lý của sữa dừa 28

6.4. Hệ nhũ tương của sữa dừa 29

6.5. Đặc tính cảm quan của sữa dừa 29

6.6. Tiêu chuẩn vi sinh của sữa dừa 29

6.7. Thành phần dinh dưỡng cuả một sản phẩm sữa dừa 30

7. THÀNH TỰU 31

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: