Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của Việt nam thời kỳ sau đổi mới từ 1986 đến nay


Những năm 1980 là thời kỳ mà cả trong nước và quốc tế đều có nhiều biến đổi, trong đó có những biến đổi làm đảo ngược cả tư duy con người. Đó là :
- Sau 10 năm tiếp tục thực hiện chiến lược CNH hướng nội trong điều kiện đất nước thống nhất, nền kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong trạng thái trì trệ: sản xuất nông nghiệp thấp kém, không đáp ứng được nhu cầu trong nước; công nghiệp nặng đầu tư lớn nhưng hiệu quả thấp; nhiều mặt hàng tiêu dùng thiếu trầm trọng; dấu hiệu của suy thoái và khủng hoảng kinh tế đã dần dần xuất hiện và bộc lộ rõ nét vào cuối những năm 1970 và suốt nhưng năm tiếp theo. Có thể nói, chưa bao giờ nền kinh tế đất nước lại lâm vào tính trạng khó khăn như giai đoạn này.

- Xu thế tự do hóa và quốc tế hóa phát triển mạnh, nhất là trên phương diện thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ cũng đặt Việt Nam trước những thách thức mới trong quá trình thực hiện CNH, HĐH. Sự hợp tác với các nước kinh tế phát triển tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam có được những công nghệ hiện đại, nguồn nguyên liệu bổ sung, kinh nghiệm công nghiệp hóa… , song cũng đặt Việt Nam trước những cuộc cạnh tranh gay gắt mà nếu không biết nắm bắt cơ hội và khắc phục khó khăn thì sẽ có nguy cơ ngày càng tụt hậu xa so với các nước.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: