ĐỀ TÀI KHOA HỌC - Tính toán đồng thời móng hộp với nền đất


Móng hộp làmột dạng kết cấu móng đặc biệt - còn đ-ợc gọi làmóng bè, móng nổi dựa trên nguyên lý cơ bản:

+  Giảm tải tác dụng lên đất nền do đào vàthay thế một khối l-ợng đất đến độ sâu lớn.
+  Kết cấu không gian có độ cứng lớn vàdiện tiếp xúc với nền đất lớn.
+  Móng hộp bản đáy làbè
+  Móng hộp bản đáy kết hợp công trình


Chính vì vậy móng có khả năng chịu tải công trình t-ơng đối lớn.

NỘI DUNG:

I.  Đặt vấn đề
II.  Cấu tạo móng hộp
III.  Tính toán móng hộp vànhững tồn tại
IV.  Tính toán móng hộp theo ph-ơng pháp tổng thể
1. Sơ đồ tính
2. Các đặc tr-ng thay thế
3. ứng dụng tin học
V. Phần mềm tính toán móng hộp

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: