GIÁO TRÌNH - Khí cụ điện cao áp


NỘI DUNG:

Chương 1: Những vấn đề chung về khí cụ điện cao áp
Chương 2: Đặc tính cơ bản và lý luận cơ bản của máy ngắt cao áp
Chương 3: Máy ngắt dầu
Chương 4: Máy ngắt không khí nén
Chương 5: Máy ngắt SF6
Chương 6: Máy ngắt chân không tự sinh khí điện từ
Chương 7: Dao cách ly, dao ngắn mạch , thiết bị chống sét, kháng điện

Chương 8: Máy biến dòng điện
Chương 9: Máy biến điện áp
Chương 10: Quá trình đóng cắt
Chương 11: Những vấn đề liên quan đến thế và vận hành máy ngắt

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: