GIÁO TRÌNH - Mạng máy tính (Mai Văn Cường & Võ Tâm Vân)


GIÁO TRÌNH - Mạng máy tính (Mai Văn Cường & Võ Tâm Vân)

NỘI DUNG:

Chương 01. Giới thiệu mạng máy tính
Chương 02. Đồ hình mạng
Chương 03. Phương tiện truyền dẫn
Chương 04. Cạc mạng & các phương pháp mã hóa tín hiệu
Chương 05. Kiến trúc mạng

Chương 06. Mô hình OSI
Chương 07. Các giao thức vận chuyển
Chương 08. Các thiết bị mạng

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: