LUẬN VĂN - HIỆU QUẢ CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC


Cho vay học sinh, sinh viên là chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, đầu tư cho nền kinh tế tri thức “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Đặc biệt Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đối tượng là những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng tài chính trang trả chi phí học tập, học sinh sinh viên thuộc diện chính sách xã hội, thuộc diện hộ nghèo và vùng sâu, vùng xa, giúp các các em học sinh sinh viên đã có điều kiện đến trường vươn lên học tập tốt, nâng cao được trình độ, nhằm nâng cao địa vị xã hội, giảm bớt dần sự thiếu hụt các bộ, rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch về dân trí về kinh tế giữa các vùng miền.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQT, ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, sau gần 14 năm đi vào hoạt động, ngân hàng đã triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, từng bước đưa chính sách tín dụng ưu đãi đi vào cuộc sống đặc biệt là tín dụng đối với học sinh, sinh viên trong thời gian qua. Để đạt được các mục tiêu tạo điều kiện giúp các em học sinh, sinh viên được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, trong những năm qua chi nhánh   Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã trở thành địa chỉ tin cậy giúp các em học sinh, sinh viên phần nào bớt khó khăn vươn lên trong học tập. Cụ thể, tỷ lệ dư nợ cho vay học sinh, sinh viên chiếm khoảng 20% trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng với  chính sách hướng dẫn cụ thể mức vay vốn đối với học sinh, sinh viên phù hợp với mức thu của từng trường và tiền sinh hoạt phí theo từng vùng để đảm bảo tính công bằng giữa các vùng miền, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình học tập thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với sự phát triển giáo dục và thế hệ trẻ của đất nước.Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc còn gặp những khó khăn như:  nguồn vốn tín dụng chưa đáp ứng nhu cầu vay của học sinh sinh viên khó khăn, tỷ lệ nợ xấu nợ quá hạn vẫn còn khá cao, nhiều khoản vay chưa được sử dụng đúng mục đích, chưa đạt được hiệu quả như mục tiêu đề ra.
Xuất phát từ thực tế trên em chọn đề tài “ Hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.


NỘI DUNG:

A. MỞ ĐẦU 47
1. Tính cấp thiết của đề tài 47
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu 48
3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 50
3.1. Mục tiêu chung 50
3.2. Mục tiêu cụ thể 50
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 51
4.1. Đối tượng nghiên cứu 51
4.2. Phạm vi nghiên cứu 51
5. Phương pháp nghiên cứu 51
5.1.Phương pháp thu thập số liệu 51
5.2. Phương pháp xử lý số liệu 52
5.3.Phương pháp phân tích tổng hợp 52
6. Kết cấu của khóa luận 52
CHƯƠNG 1 54
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 54
1.1. Cho vay học sinh, sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội 54
1.1.1. Khái niệm cho vay học sinh, sinh viên 54
1.1.2. Đặc điểm cho vay học sinh, sinh viên 55
1.1.3. Vai trò của cho vay học sinh, sinh viên 56
1.1.4. Sự cần thiết của cho vay học sinh, sinh viên 58
1.1.5. Quy trình cho vay học sinh, sinh viên 58
1.2. Hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội 61
1.2.1. Quan điểm về hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên 61
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên 62
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay học sinh, sinh viên tại  Ngân hàng Chính sách xã hội 67
1.3.1. Các yếu tố thuộc bản thân Ngân hàng 67
1.3.2. Các yếu tố thuộc khách hàng 69
1.3.3. Các yếu tố khác 70
1.4. Bài học kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả cho vay học sinh sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội 72
1.4.1. Bài học kinh nghiệm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Phú Thọ 72
1.4.2. Bài học kinh nghiệm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái 72
1.4.3. Bài học rút ra cho ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 73
CHƯƠNG 2 74
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI HỌC SINH,SINH VIÊN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC 74
2.1. Khái quát về Chi nhánh  Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 74
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 74
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 75
2.1.3. Tình hình lao động và cơ sở vật chất 79
2.1.4. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ năm 2014-2016 82
2.2. Thực trang hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên  tại chi nhánh  Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 86
2.2.1. Hiệu quả cho vay học sinh sinh viên thông qua các chỉ tiêu định tính. 86
2.2.2. Hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên thông qua các chỉ tiêu định lượng 92
2.3. Đánh giá hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên tại chi nhánh  Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 101
2.3.1. Những kết quả đạt được 101
2.3.2. Những hạn chế 101
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 104
CHƯƠNG 3 106
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC 106
3.1. Định hướng cho vay học sinh sinh viên tại chi nhánh Ngân hàng Chính Sách Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 106
3.1.1. Định hướng chung cho hoạt động cho vay học sinh sinh viên tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 106
3.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả cho vay học sinh sinh viên tại chi nhánh Ngân hàng Chính Sách Xã hôi tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới 109
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh phúc 110
3.2.1. Xác định đúng đối tượng được vay vốn 110
3.2.2. Phối hợp chặt chẽ hoạt động Ngân hàng Chính sách Xã hội với các ban ngành, tổ chức đơn vị có liên quan về đơn giản hóa thủ tục hành chính. 111
3.2.3. Công tác thông tin tuyên truyền 111
3.2.4. Củng cố, hoàn thiện, nâng cao chât lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn 111
3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay 112
3.2.6. Nâng cao chất lượng ủy thác 114
C. KẾT LUẬN CHUNG 115
1. Kết luận 115
2. Kiến nghị 116
2.1. Kiến nghị với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc 116
2.2. Kiến nghị với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam 116
2.3. Kiến nghị với UBND tỉnh Vĩnh Phúc 117
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 119

Tài liệu này do thành viên có địa chỉ Email (htruc84@yahoo.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: