LUẬN VĂN - Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống điều khiển DCS - Nhà máy xi măng Quang Sơn


Dự án nhà máy Xi măng Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ  quyết định đầu tư và giao  cho Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (nay là Tổng Công ty Cổ  phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam)  –  Bộ  Công Thương làm chủ  đầu tư tại Quyết định số 140/TTg ngày 08/2/2002. Tổng số vốn đầu tư Dự án hơn 3.500 tỷ đồng, công suất thiết kế  4.000 tấn clanhke/ngày, tương đương 1,51 triệu tấn Xi măng/năm thực hiện tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái  Nguyên 


NỘI DUNG:

GIỚI THIỆU NHÀ MÁY XI MĂNG QUANG SƠN  .......................  1
CHƯƠNG I . DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI
MĂNG QUANG SƠN  ...................................................................  2
1. Lưu đồ công nghệ của nhà máy xi măng Quang Sơn  .....................................  2
2. Dây chuyền công nghệ sản xuất của  nhà  máy  .................................................  3
a. Nguyên liệu đầu vào  .............................................................................  3
b. Nghiền nguyên liệu  ..........................................................................................  3
c. Lò lung  ...............................................................................................  3
d. Nghiền xi măng  ................................................................................................  4
e. Đóng bao xi măng  ............................................................................................  4
CHƯƠNG II. NGHIÊN CỨU CẤU HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU
KHIỂN DCS  ................................................................................  5
1. Giới thiệu hệ thống điều khiển DCS  .................................................................  5
a. Khái niệm  ............................................................................................  5
b. Chức năng  ........................................................................................................  6
2. Hệ thống điều khiển phân tán DCS của nhà máy xi măng Quang  Sơn  .........  9
CHƯƠNG III. BỘ ĐIỀU KHIỂN AC800M CONTROLLER  .......  14
1. Giới thiệu bộ điều khiển AC800M  ..................................................................14
a. Giới thiệu AC800M  ............................................................................  14
b. Giới thiệu AC800M High Itegrity  .................................................................16
2. Thông số kỹ thuật bộ điều khiển AC800M  .....................................................17
a. Tính năng chính  .................................................................................  17
b. Các hệ thống vào ra I/O và hệ thống cấp  trường  ...........................................18
c. Mạng truyền thông Control  Network  .....................................................  23
d. Phần mềm điều khiển Control  Software  ................................................  23

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: