Mô hình điều khiển phân loại sản phẩm theo chiều cao sử dụng PLC S700 - 200


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1. SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM

THEO KÍCH THƯỚC. . 2

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ. . 2

1.2. CÁC BĂNG CHUYỀN PHÂN LOẠI SẢN PHẨM HIỆN NAY. . 3

1.2.1. Các loại băng tải sử dụng hiện nay. . 3

1.2.1.1. Giới thiệu chung. . 3

1.2.1.2. Ưu điểm của băng tải. . 3

1.2.1.3. Cấu tạo chung của băng tải. . 4

1.2.1.4. Các loại băng tải trên thị trƯờng hiện nay. . 4

1.2.2 Các loại băng chuyền phân loại sản phẩm hiện nay. . 5

1.3 GIỚI THIỆU BĂNG TẢI DÙNG TRONG MÔ HÌNH. . 7


CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7-200. . 10

2.1. SƠ LUỢC VỀ SỰ PHÁT TRIỂN. . 10

2.2. TỔNG QUAN VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC KHẢ TRÌNH PLC . 11

2.2.1. Khái niệm về PLC. . 11

2.2.2. Giới thiệu về PLC. . 11

2.2.3. Lợi ích của việc sử dụng PLC. . 13

2.2.4. Ưu, nhƯợc điểm khi lập trình hệ thống điều khiển PLC. . 15

2.2.4.1. Ưu điểm của PLC. . 15

2.2.4.2. NhƯợc điểm của PLC. . 17

2.2.5. Cấu trúc của PLC. . 17

2.2.6. Cấu trúc bên trong cơ bản của PLC. . 21

2.3. GIỚI THIỆU BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC KHẢ TRÌNH PLC S7 – 200. . 22

2.3.1 Giới thiệu chung. . 22

2.3.2 Đặc điểm và thông số của một số loại CPU S7-200. . 24

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ XÂY DỰNG MÔ HÌNH . 29

3.1. CÁC PHẦN TỬ SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH. . 29

3.1.1 Rơ le trung gian. . 29

3.1.1.1 Khái niệm chung về rơ le. . 29

3.1.1.2 Phân loại rơ le. . 29

3.1.1.3. Đặc tính vào ra của rơle. . 30

3.1.1.4. Rơ le trung gian. . 32

3.1.2. Nút ấn. . 34

3.1.2.1. Khái niệm. . 34

3.1.2.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc. . 34

3.1.3. Động cơ sử dụng trong mô hình. . 35

3.1.3.1 Giới thiệu động cơ 1 chiều. . 35

3.1.3.3. Nguyên lý làm việc của động cơ điện 1 chiều. . 36

3.1.3.4. Phân loại động cơ điện 1 chiều. . 37

3.1.3.5. PhƯơng trình đặc tính cơ của động cơ điện 1 chiều. . 38

3.1.4 Cảm biến quang. . 41

3.1.4.1 Khái niệm. . 41

3.1.4.2 Phân loại cảm biến. . 41

3.1.4.3. Cảm biến dùng trong hệ thống. . 42

3.2. THIẾT KẾ MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN. . 44

3.3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM. . 47

3.3.1 Yêu cầu công nghệ. . 47

3.3.2. Các đầu vào/ra: . 47

3.3.3. Sơ đồ thuật giải. . 49

3.3.4. ChƯơng trình điều khiển phân loại sản phẩm. . 51

3.3.4. Mô hình thực tế. . 56

KẾT LUẬN . 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 59


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: