Nghiên cứu hệ thống điều khiển vecto động cơ không đồng bộ dùng cảm biến tốc độ


Động cơ không đồng bộ ba pha là đối tượng điều khiển phần lớn trong truyền động điện xoay chiều cũng như trong công nghiệp hiện nay. Lý do chính vẫn là những ưu điểm mà nó mang lại. Tuy nhiên, việc điều khiển động cơ không đồng bộ là một vấn đề khó khăn và rất phức tạp. Đến khi các phương pháp điều khiển vector ra đời thì vấn đề điều khiển động cơ không đồng bộ cơ bản là hoàn chỉnh và thực hiện dễ dàng. Việc nghiên cứu hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ không dùng cảm biến tốc độ có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn công nghiệp. Hệ thống này cho phép đơn giản hệ thống truyền động sử dụng động cơ không đồng bộ. Khắc phục được những khó khăn mà hệ thống truyền động truyền thống mắc phải.


NỘI DUNG:

Chương 1 ĐIỀU KHIỂN VECTOR ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA...2
1.1. Động cơ không đồng bộ......................................................................................2
1.1.1. Giới thiệu.....................................................................................................2
1.1.2. Cấu tạo.........................................................................................................2
1.1.3. Nguyên lý làm việc......................................................................................4
1.2. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ..........................................................4
1.2.1. Điều chỉnh điện áp stator.............................................................................5
1.2.2. Điều khiển tần số nguồn cấp stator..............................................................5
1.3. Hệ thống điều khiển vector.................................................................................6
1.3.1. Nguyên lý tựa theo từ thông rotor................................................................6
1.3.2. Cấu trúc của hệ điều khiển tựa theo từ thông rotor.....................................11
Chương 2 MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐỘNG CƠ VÀ TỔNG HỢP CÁC BỘ ĐIỀU
KHIỂN........................................................................................................................ 13
2.1. Các phương trình cơ bản mô tả động cơ không đồng bộ ba pha.......................13
2.2. Mô hình trạng thái liên tục của động cơ trên hệ tọa độ cố định  ..................15
2.3. Mô hình trạng thái liên tục của động cơ trên hệ tọa độ dq................................18
2.5. Tổng hợp bộ điều khiển dòng điện....................................................................20
2.5.1. Thiết kế bộ điều khiển dòng điện sinh từ thông Isd .....................................20
2.5.2. Thiết kế bộ điều khiển dòng điện sinh mô men Isq
2.6. Tổng hợp bộ điều khiển tốc độ..........................................................................25
Chương 3 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VECTOR ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG
BỘ KHÔNG DÙNG CẢM BIẾN TỐC ĐỘ.............................................................28
3.1. Tổng quan.........................................................................................................28
3.2. Phương pháp quan sát từ thông thích nghi tốc độ (Luenberger observer).........29
3.2.1. Bộ quan sát Luenberger.............................................................................29
3.2.2. Thuật toán ước lượng tốc độ, điện trở rotor và điện trở stator....................31
Chương 4 MÔ PHỎNG - KIỂM NGHIỆM............................................................36
4.1. Tính toán tham số..............................................................................................36
4.1.1. Thông số động cơ.......................................................................................36
4.1.2. Tính toán tham số động cơ.........................................................................37
4.1.3. Thông số bộ điều khiển, thông số bộ quan sát............................................38
4.1.4. Tính toán dòng tạo từ thông ở vùng tốc độ cơ bản.....................................38
4.2. Mô phỏng hệ thống...........................................................................................39
4.2.1. Sơ đồ mô phỏng.........................................................................................39
4.2.2. Kết quả mô phỏng......................................................................................41
4.2.3. Đánh giá kết quả mô phỏng.......................................................................53
KẾT LUẬN................................................................................................................54
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................55
PHỤ LỤC................................................................................................................... 56

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hoang Quynh Anh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: