Nghiên cứu tính chất catalaza và peroxydaza của phức Co(II) với axetylaxeton


Từ rất lâu trong công nghệ hoá học, người ta đã quan tâm nghiên cứu đến hiện tượng khi sử dụng một lượng chất rất nhỏ, nhưng đã làm thay đổi tốc độ phản ứng, trong quá trình nghiên cứu người ta nhận thấy rằng: các ion kim loại chuyển tiếp có những tính chất đặc biệt này [3,25,27,54].
Vào đầu thế kỷ XVIII, nhà Bác học người Nga M. A. Ilenski đã nghiên cứu điều chế axit sunfonic thơm là sản phẩm trung gian để tổng hợp phẩm nhuộm hữu cơ antraquinon C6H4(CO)2C6H4 bằng xúc tác Hg. Nhà Bác học người Anh Đevi dùng Pt hoặc Pd để đốt CH4 trong không khí ngay ở điều kiện thường…. Đó là những hiện tượng xúc tác làm tăng nhanh tốc độ phản ứng, chất xúc tác tạo thành hợp chất trung gian với chất phản ứng và cuối cùng được hoàn nguyên về trạng thái ban đầu.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Chất xúc tác làm thay đổi tốc độ phản ứng, nhưng không có mặt trong sản phẩm và được phục hồi sau phản ứng, chúng không gây nên phản ứng mà chỉ làm tăng nhanh tốc độ phản ứng, làm giảm năng lượng hoạt hoá, có tính chọn lọc cao, hướng quá trình đi vào sản phản chính, giảm tốc độ sản phẩm phụ, tăng hiệu suất sản phẩm chính, thúc đẩy phản ứng nhanh đạt cân bằng.
Nhiều công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới về xúc tác phức đồng thể, dựa trên mô phỏng cơ chế hoạt động của xúc tác enzym. Trong cơ thể sống các hoạt động trao đổi chất hay các quá trình hoá học diễn ra một cách nhịp nhàng và mang tính thống nhất là do sự tác dụng của các loại xúc tác enzym trong cơ thể sống mà những phản ứng diễn ra nhanh chóng và có độ chọn lọc cao ngay tại điều kiện bình thường.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: