ĐỒ ÁN - Hệ Thống Đo Độ Ẩm Và Tưới Cây Tự Động Điều Khiển Bằng Máy Tính


Ngành nông nghiệp nước ta hiện nay còn phụ thuộc nhiều vào khí hậu tự nhiên, và với những phương pháp sản xuất canh tác truyền thống không mang lại năng suất cao. Khi kinh tế xã hội phát triển thì nhu cầu con người càng được nâng cao, đòi hỏi chất và lượng nâng cao, Những trung tâm nghiên cứu và trồng cây giống, cây cảnh, rau quả siêu sạch trong nhà kính xuất hiện. Do đó cần đến các thiết bị kỹ thuật tiên tiến có khả năng đo đạc và điều khiển được các thông số của môi trường như : nhiệt độ, độ ẩm không khí, chất dinh dưỡng cung cấp phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây trồng .Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trên Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thiết kế và thi công : “Hệ Thống Đo Độ Aåm Và Tưới Cây Tự Động Điều Khiển Bằng Máy Tính” Với những thành tựu phát triển mạnh mẽ của các ngành khoa học kỹ thuật sẽ tạo nên một Nền Nông Nghiệp Công Nghệ Cao, một nền nông nghiệp hoàn toàn không lệ thuộc vào khí hậu tự nhiên. Đây có thể là bước đột phá của nền nông nghiệp,làm thay đổi phương thức sản xuất tăng năng suất sản phẩm, phù hợp với xu thế công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước.


NỘI DUNG:

PHẦN A : GIỚI THIỆU i
TRANG TỰA . .ii
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI . .iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN
BIỆN .v
LỜI MỞ ĐẦU .vi
LỜI CẢM TẠ vii
MỤC LỤC viii
LIỆT KÊ CÁC
HÌNH ix
LIỆT KÊ CÁC BẢNG xi
PHẦN B : NỘI DUNG . . 1
CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP 1
1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.2.TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ TÀI .2
1.3.GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 2
1.4.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
2.1.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 3
2.2.DÀN Ý NGHIÊN CỨU 3
2.3.PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 4
2.4.LẬP KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 5
CHƯƠNG 3: ĐO ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ 5
3.1.ĐỘ ẨM . 7
3.2. PHÂN LOẠI ẨM KẾ 12
3.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ 15
CHƯƠNG 4: CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ SANG SỐ 15
4.1.KHÁI NIỆM CHUNG 15
4.2.NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI ADC 18
4.3. CÁC KỸ THUẬT ADC . 23
CHƯƠNG 5: KHẢO SÁT CÁC LINH KIỆN TRONG
MẠCH . . 23
5.1.GIỚI THIỆU IC ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC DS12C887 23
5.1.1.K.S SƠ ĐỒ CHÂN CỦA DS12C887-CHỨC NĂNG TỪNG
CHÂN 23
5.1.2.CẤU TRÚC BÊN TRONG REAL TIME CLOCK DS12C887 26
5.1.3.CÁC THANH GHI ĐIỀU KHIỂN 28
5.1.4.CHU KỲ CẬP NHẬT . 31
5.1.5.GIAO TIẾP BUS VỚI CÁC CHẾ ĐỘ ĐỊNH THỜI 32
5.2.IC ADC7109 33
5.3.LCD TC1602A 36
5.4.CẢM BIẾN ĐỘ ẨM HS-220 38
CHƯƠNG 6: VI ĐIỀU KHIỂN . . 39
6.1.GIỚI THIỆU VI ĐIỀU KHIỂN 89S52 39
6.2.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC BỘ VI ĐIỀU KHIỂN .39
6.3.GIỚI THIỆU CẤU TRÚC PHẦN CỨNG VĐK 89S52 40
6.4.CẤU TRÚC BỘ NHỚ BÊN TRONG VI ĐIỀU KHIỂN .42
6.5.CẤU TRÚC BỘ NHỚ RAM BÊN TRONG VI ĐIỀU KHIỂN 43
6.6.TỔ CHỨC NGẮT . 48
6.7.XỬ LÝ NGẮT 49
6.8.CÁC NGẮT CỦA 89S52 50
CHƯƠNG 7: GIAO TIẾP MÁY TÍNH .52
7.1.SƠ LƯỢC VỀ CÁC CÁCH GT VỚI CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI 52
7.2.SỰ TRAO ĐỔI CỦA CÁC ĐƯỜNG TÍN HIỆU 55
7.3.GIỚI THIỆU VỀ CHUẨN RS232C 56
7.4.LỰA CHỌN CỔNG COM 58
7.5.CHỌN PHƯƠNG ÁN GIAO TIẾP .58
7.6.HÀM DLL DÙNG CHO GIAO DIỆN NỐI TIẾP .59
CHƯƠNG 8: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG .60
8.1.GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ 60
8.2.GIAI ĐOẠN VẼ MẠCH IN 60
8.3.GIAI ĐOẠN LẮP RÁP .60
8.4.THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG 60
8.4.1.THIẾT KẾ PHẦN CỨNG 60
8.4.2.THIẾT KẾ PHẦN MỀM 70
CHƯƠNG 9: TÓM TẮT-KẾT LUẬN-ĐỀ NGHỊ .71
9.1.TÓM TẮT ĐỀ TÀI . 71
9.2.KẾT LUẬN . 71
9.3.ĐỀ NGHỊ 71

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: