ĐỒ ÁN - Lập trình PIC16F877A điều khiển tốc độ động cơ DC


-Tên đề tài đồ án 2:“Lập trình PIC16F877A điều khiển tốc độ động cơ DC”
-Yêu cầu đặt ra: Lập trình C cho  Pic 16F877A điều khiển tốc độ cho động cơ DC có gắn encoder hồi tiếp tốc độ.Tốc độ được cài đặt từ bàn phím và tốc độ tức thời hồi tiếp từ encoder được hiển thị trên màn hình LCD 16x2.

-Tóm tắt hướng thực hiện đề tài:
Sử dụng Pic 16F877A là vi điều khiển trung tâm. Dùng chương trình CCS lập trình C và biên dịch chương trình.
Xây dựng khối bàn phím gồm 16 phím để nhập tốc độ và điều khiển động cơ DC:
10 phím từ 0 đến 9 để cài đặt tốc độ (vòng /phúc).
1 phím SET (hay ENTER) để lưu tốc độ cài đặt.
1 phím CLEAR để xóa tốc độ cài đặt.
1 phím SAVE để lưu tốc độ vào epprom.
3 phím điều điều khiển: quay thuận (FORWARD), quay nghich (REVERSE), dừng (STOP).
Hiền thị tốc độ dùng màn hình LCD 16x2, lập trình ở chế độ 4 bit (sử dụng 4 chân để nhận dữ liệu từ Pic).
Sử dụng mạch cầu H là IC L298N để đảo chiều động cơ.
Sử dụng 2 kênh PWM của vi điều khiển Pic thay đổi giá trị áp trung bình đặt vào động cơ để điều khiển tốc độ.
Đối tượng điểu khiển là động cơ DC 12V có gắn Encoder.
Ngoài ra trên mạch còn có 1 phím nguồn (POWER) cấp điện từ adapter cho mạch và 1 phím RESET cho pic 16F877A.

NỘI DUNG:

Chương I:  KHÁI QUÁT ĐỀ TÀI 3
I/ Tóm tắt đề tài: 3
Nếu là chế độ 2 thì ta phải nhập them thời gian, sau đó nhấn phím ENTER 5
CHƯƠNG II: 6
GIỚI THIỆU VỀ CÁC LINH KIỆN PHẦN TỬ SỬ DỤNG TRONG MẠCH 6
I.Vi điều khiển PIC16F877A 6
1. Khái quát về vi điều khiển PIC16F877A 6
  Sơ đồ chân 9
Sơ đồ nguyên lý 9
2. Tổ chức bộ nhớ: 10
2.1. Bộ nhớ chương trình: 11
2.2. Bộ nhớ dữ liệu: 11
2.3. Stack 14
3. Khái quát về chức năng của các port trong vi điều khiển PIC16F877A 14
4. Các vấn đề về Timer 16
4.1. Timer0 16
4.2.TIMER1 20
5. NGẮT (INTERRUPT): 23
6. Phương pháp điều chế xung PWM: 28
6.2. Nguyên lí của PWM: 29
Ud = Umax . (t0/T) hay Ud = Umax.D 30
6.3. Cách thiết lập chế độ PWM cho PIC16F877A 30
II. Mạch cầu H ( H-Bridge Circuit ). 32
Hình 18: Mạch cầu H 32
Khảo sát hoạt động của mạch cầu H 32
Hình19: Nguyên lý hoạt động của mạch cầu H 33
III/LCD 34
VD: Kiểu hiển thị (1 hàng / 2 hàng), chiều dài dữ liệu (8 bit / 4 bit), … 36
IV. Đối tượng điều khiển: Động cơ DC 41
Mô hình thứ 1 42
Mô hình thứ 2 43
CHƯƠNG 3: 45
I/ THIẾT KẾ MẠCH PHẦN CỨNG: 45
II/ Giới thiệu về chương trình viết code và biên dịch: 49
Return(biến);} 50
III/ Lưu đồ giải thuật: 51
CODE CHƯƠNG TRÌNH 55

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: