ĐỒ ÁN - Nghiên cứu khai thác trạm kiểm định xe cơ giới đường bộ (Thuyết minh + Bản vẽ +Video)


Vận tải đường bộ là ngành chủ lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Với tầm quan trọng của mình, ngành vận tải đã ngày càng lớn mạnh và phát triển không ngừng theo sự phát triển của đất nước. Phương tiện vận tải đường bộ chính là các loại ô tô từ nhỏ đến lớn phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của con người cũng như vận chuyển hàng hóa lưu thông trong quá trình sản xuất thương mại. Lượng ô tô tham gia giao thông vì thế ngày càng tăng nhanh về số lượng và chủng loại. Thúc đẩy nền công nghiệp ô tô nước nhà phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Việc sản xuất lắp ráp và cải tạo xe được mở rộng từ các công ty liên doanh lớn sang các công ty nhỏ, các trạm bảo dưỡng và sữa chữa…nhằm đáp ứng nhu cầu hằng năm của thị trường, giải quyết việc làm cho người lao động và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Song song với mặt tích cực ấy là vấn đề báo động an toàn giao thông và bảo vệ môi trường do các phương tiện giao thông cơ giới gây ra. Để giảm thiểu vấn đề này, bên cạnh việc chủ động của người tham gia giao thông thì vấn đề an toàn kỹ thuật-vệ sinh môi trường của phương tiện phải đặt lên hàng đầu. Các phương tiện tham gia giao thông phải đảm bảo được các tiêu chuẩn kỹ thuật của chính phủ đề ra và phải đáp ứng được các yêu cầu này trong các lần kiểm tra định kỳ tại các trạm kiểm định phương tiện cơ giới. Với các loại xe sản xuất lắp ráp hay cải tạo mới phải được kiểm định trước khi xuất xưởng. Các loại xe nhập khẩu phải được kiểm tra và cấp phép lưu hành trước khi tham gia giao thông. Công tác kiểm định phương tiện đúng kỳ, đúng hạn sẽ đảm bảo cho xe tham gia giao thông về mặt an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường.
Để hiểu rõ hơn hoạt động của trạm Kiểm định mà mục đích chính là các thiết bị kiểm tra phục vụ trong trạm, đề tài sẽ hướng tới nghiên cứu các thiết bị hiện đại được trang bị ở hầu hết các trạm trong cả nước. Từ đó hiểu rõ hơn nghiên lý hoạt động, cách thức vận hành của thiết bị phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu .

NỘI DUNG:

Chương 1: Tổng quan về các dây chuyền kiểm định 4
    1.1  Dây chuyền kiểm định xe con 4
    1.2  Dây chuyền kiểm định xe tải 4
    1.3  Dây chuyền kiểm định tổng hợp 5

Chương 2: Tiêu chuẩn trạm kiểm định cơ giới đường bộ 7
   2.1  Tiêu chuẩn chung của trạm 7
   2.2  Tiêu chuẩn về con người (nguồn nhân lực) 11

Chương 3: Các trang thiết bị của trạm đăng kiểm 13
   3.1  Thiết bị kiểm tra khí xả động cơ Diesel MDO 2 13
   3.2  Thiết bị kiểm tra khí xả động cơ  Xăng MGT 5 29
   3.3  Thiết bị kiểm tra đèn LITE 3 43
   3.4  Thiết bị kiểm tra độ ồn QUEST 2100 5
   3.5  Thiết bị kiểm tra độ trượt ngang MINC I và MINC II 53
   3.6  Thiết bị kiểm tra giảm chấn (phuộc nhún) FWT 1 59
   3.7  Thiết bị kiểm tra phanh IW 2 và IW 4 62
   3.8   Hầm kiểm tra gầm 69
   3.9  Hệ thống mạng máy tính EuroSystem 71
   3.10  Các trang thiết bị phụ 75
   3.11  Các thiết bị BEISSBARTH 79

Chương 4: Các công đoạn kiểm tra trong trạm kiểm định 83
    4.1  Làm thủ tục kiểm định 83
    4.2  Kiểm tra kỹ thuật 83

 Kết luận 87

Phụ lục 88
Tài liệu tham khảo 91


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: