ĐỒ ÁN - Nghiên cứu quy trình chế biến bột nước cốt dừa


Dừa là một trong những loài cây trồng khá phổ biến ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Ở nƣớc ta có nguồn nguyên liệu dừa khá phong phú. Chúng đƣợc trồng nhiều ở Bến Tre, Bình Định, Phú Yên,…và có chất lƣợng khá tốt. Tuy có điểm mạnh về nguyên liệu nhƣng số lƣợng các sản phẩm chế biến công nghiệp từ dừa hiện nay vẫn còn ít và chƣa phong phú về mặt chủng loại.
Bên cạnh đó trái dừa là một loại quả chứa khá nhiều chất dinh dƣỡng. Ngƣời ta thƣờng dùng dừa để tạo ra nhiều món ăn rất hấp dẫn nhƣ rau câu dừa, thịt kho tàu,….

Đặc biệt, nƣớc cốt dừa đƣợc xem là nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình chế biến nhiều loại món ăn truyền thống của ngƣời Việt Nam nhƣ món cà ri, chè,... Tuy nhiên, đây là một nguyên liệu giàu béo và rất dễ bị hƣ hỏng do vi sinh vật nên quá trình sử dụng và bảo quản gặp nhiều khó khăn. Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần phải chế biến nguồn nguyên liệu giàu dinh dƣỡng này nhƣ thế nào để chúng vẫn giữ đƣợc chất lƣợng và kéo dài thời gian sử dụng. Ở các quốc gia có diện tích trồng dừa lớn nhƣ Philippines, Malaysia, Indonesia và Sri Lanka ngƣời ta đã tạo ra bột nƣớc cốt dừa hòa tan giúp cho việc bảo quản và sử dụng đƣợc thuận tiện hơn. Ở Việt Nam bột nƣớc cốt dừa đã đƣợc sản xuất tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhƣ khả năng hòa tan, hiện tƣợng oxy hóa chất béo của bột nƣớc cốt dừa trong quá trình sấy cũng nhƣ trong quá trình bảo quản sản phẩm. Chính vì lý do trên nên em quyết định “Nghiên cứu quy trình chế biến bột nƣớc cốt dừa”.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: