ĐỒ ÁN - Phân tích công nghệ và thiết bị chuối sấy nguyên quả và dạng lát


Chuối là một loại rau quả nhiệt đới được trồng và tiêu thụ phổ biến ở nước ta. Theo viên nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Maylasia (MARDI ), chuối là loại trái cây duy nhất hội tụ đầy đủthành phần những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơthê con người như chất bột, chất  đạm chất xơ, sinh tốvà khoáng chất. đặc biệt chuối có hàm lượng Potassium rất cao và cảmười loại axit amin thiết yếu của cơthể. Sản phẩm từchuối cũng có nhiều dạng: chuối sấy nguyên quảvà dạng lát, necta chuối, mứt nhuyễn, chuối bột sấy…

Và để làm rõ hơn những tính chất cũng nhưcông dụng vềchuối, trong đồán công nghệ2 này em sẽphân tích công nghệvà thiết bịchếbến mặt hàng chuối khô nguyên quảvà dạng lát. Với mục đích nắm được thành phần hóa học của chuối quả, các biến đổi nguyên liệu sau thu hoach và cach bảo quản, những chỉtiêu chất lượng vè sản phẩm và quan trọng là nắm và hiểu được quy trình công nghệsản xuất chuối sấy khô nguyên quả và dạng lát.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.................................................................................... 4
1.1.Tổng quan vềnguyên liệu ................................................................................. 4
1.1.1.Phân loại chuối ởViệt Nam ....................................................................... 4
1.1.2. Cấu tạo quảchuối ...................................................................................... 5
1.1.3. Tính chất vật lý cơbản của chuối quả....................................................... 5
1.2. Thành phần hóa học cơbản của chuối quả...................................................... 6
1.3. Kỹthuật thu hoạch, vận chuyển nguyên liệu ................................................... 7
1.3.1. Thu hoạch .................................................................................................. 7
1.3.2. Vận chuyển chuối ...................................................................................... 8
1.4. Biến đổi của nguyên liệu sau thu hái ............................................................... 9
1.5. Kỹthuật bảo quản nguyên liệu ....................................................................... 10
1.5.1. Bảo quản lạnh .......................................................................................... 10
1.5.2. Xửlý bằng Topsin M – 500 SC .............................................................. 10
1.5.3. Phương pháp chiếu xạ............................................................................. 10
1.6. Tổng quan vềsản phẩm .................................................................................. 11
1.6.1. Chuối sấy khô nguyên quả...................................................................... 11
1.6.2. Chuối sấy dạng lát ................................................................................... 11
1.7. Chỉtiêu chất lượng sản phẩm ......................................................................... 11
1.7.1. Chỉtiêu chất lượng chuối sấy khô nguyên quả....................................... 11
1.7.2. Chỉtiêu chất lượng chuối sấy dạng lát .................................................... 12
CHƯƠNG 2: CHỌN VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH SẢN XUẤT ............  13
2.1. Chọn quy trình công nghệ.............................................................................. 13
2.2. Thuyết minh quy trình công nghệchuối sấy khô nguyên quảvà dạng lát ..... 15
2.2.1.Nguyên liệu .............................................................................................. 15
2.2.2. Lựa chọn, phân loại ................................................................................. 16
2.2.3. Rửa .......................................................................................................... 17
2.2.4. Bóc vỏ..................................................................................................... 18
2.2.5. Rửa bột .................................................................................................... 18
2.2.6 Cắt lát ....................................................................................................... 19
2.2.7. Sấy ........................................................................................................... 20
2.2.8. Phân loại .................................................................................................. 23
2.2.9. Xửlý tia tửngoại .................................................................................... 23
2.2.10. Đóng gói ................................................................................................ 24
2.2.11. Bảo quản ................................................................................................ 24

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: