ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống dẫn động thùng trộn


Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể bắt gặp hệ thống truyền động ở khắp nơi, có thể nói nó đóng vai trò nhất định trong đời sống cũng như trong sản xuất. Và đồ án thiết kế hệ thống truyền động cơ khí giúp sinh viên chúng ta    bước đầu làm quen với những hệ thống truyền động này.
Đồ án thiết kế hệ thống truyền động cơ khí là một môn học không thể thiếu trong chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí, nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở về kết cấu máy. Đồng thời, môn học này còn giúp sinh viên hệ thống hóa kiến thức các môn đã học như Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Sức bền vật  liệu, Vẽ cơ khí… từ đó cho ta một cái nhìn tổng quan hơn về thiết kế cơ khí. Thêm vào đó, trong quá trình thực hiện sẽ giúp sinh viên bổ sung và hoàn thiện các kỹ năng vẽ AutoCad, điều này rất cần thiết đối với một kỹ sư cơ  khí.


NỘI DUNG:

Lời nói đầu… 2
I. TÌM HIỂU HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG… 3
II. CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN… 5
III. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT MÁY… 6
1. Tính toán bộ truyền xích… 6
2. Tính toán các bộ truyền trong hộp giảm tốc… 8
3. Chọn nối trục… 12
4. Tính toán thiết kế trục và then… 13
5. Chọn ổ lăn… 21
6. Thiết kế vỏ hộp và các chi tiết phụ 26
7. Chọn dầu bôi trơn… 28
8. Bảng dung sai lắp ghép… 29
Tài liệu tham khảo 30

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: