ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống mạng kết nối Sở y tế và bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái (Full Thuyết minh + Bản vẽ)


Những năm gần đây công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang được ứng dụng vào rất nhiều ngành nghề, rất nhiều lĩnh vực khác nhau góp phần to lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng kinh tế cho đất nước. CNTT đã tác động và làm tăng năng suất, hiệu quả của hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh. Trong ngành y tế, CNTT cũng đã được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực như: Khám chuẩn đoán bệnh, các phương tiện thiết bị máy móc đều ứng dụng CNTT, các phương pháp điều trị hiện đại, quản lý chuyển ngành, thông tin để hợp tác với các ngành khác và hợp tác quốc tế,… Kết quả của những ứng dụng đó đã tạo nên những biến đổi rất lớn cả về chất và lượng nhờ ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tin học, qua đó đã cho thấy mọi thông tin đều có thể được mô hình hóa để đưa vào phân tích, xử lý, lưu trữ và ứng dụng một cách có hiệu quả. Công tác quản lý luôn đặt ra những yêu cầu cấp bách đối với những người tham gia hoạt động trong lĩnh vực này ở nhu cầu trao đổi thông tin và yêu cầu đối với hệ thống thông tin phải luôn luôn thay đổi cả về tổ chức, con người, tư duy và phương tiện kỹ thuật để đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo quản lý.
Với yêu cầu ngày càng tăng cả về khối lượng và chất lượng của thông tin nên các kỹ thuật thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích thông tin bằng các phương pháp, phương tiện trước đây rất cần được hiện đại hóa dần từng bước để tiếp thêm và tăng cường cho khả năng cung cấp thông tin và truyền tin nhanh chóng, kịp thời đảm bảo chất lượng, khối lượng đáp ứng cho công tác tổ chức, quản lý điều hành có hiệu quả hơn.

Nhận thấy tầm quan trọng và lợi ích của việc hiện đại hóa hệ thống thông tin y tế và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành hoạt động của ngành y tế. Bộ y tế cũng đã có những định hướng cơ bản: Tổ chức xây dựng mạng lưới truyền tin, thống kê và tin học ngành y tế từ trung ương đến cơ sở. Dần dần thống nhất và chuẩn hóa hệ thống thông tin, hệ thống chỉ số thống kê y tế cơ bản, hệ thống phần mềm ứng dụng. Hướng dẫn chỉ đạo phát triển hệ thống thống kê tin học, hiện đại hóa dần từng bước, tổ chức cung cấp thông tin tiến tới xử lý, quản lý và điều hành trên mạng cho các tỉnh.
Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đang xây dựng và nâng cấp, hệ thống mạng LAN nội bộ trước đây đã cũ, hiện thời đã dỡ bỏ. Để đảm bảo yêu cấu ứng dụng CNTT của ngành rất cần thiết phải xây dựng một hệ thống mạng LAN mới đảm bảo tính hiện đại, hiệu quả và mang tính lâu dài phục vụ đắc lực các hoạt động quản lý, điều hành cho hiện tại và tương lai.
Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông là đơn vị trực tiếp nghiên cứu, khảo sát, thiết kế và xây dựng mạng LAN của Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đồng thời đưa ra giải pháp kết nối 2 LAN này để thuận tiện cho việc quản lý, trao đổi dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn của ngành Y tế. Trong thời thực hiện đồ án, dưới sự chỉ bảo của thầy giáo Lê Văn Chung cùng với sự phân công của lãnh đạo cơ quan, em đã chọn đề tài “Thiết kế hệ thống mạng kết nối Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh yên Bái” để làm đồ án tốt nghiệp của mình.
Nội dung đồ án của em được trình bày với bố cục như sau:
- Chương 1 : Tổng quan về mạng máy tính
- Chương 2 : Mô hình OSI và bộ giao thức TCP/IP
- Chương 3 : Mạng LAN và thiết kế mạng LAN
- Chương 4 : Khảo sát hiện trạng -  thiết kế kỹ thuật
- Chương 5 : Kết luận
Với khả năng và kiến thức còn hạn chế, báo cáo của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và đồng nghiệp.

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 7
1.1- KHÁI NIỆM MẠNG MÁY TÍNH 7
1.2- PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH 8
1.2.1- Phân loại theo phạm vi địa lý 8
1.2.2- Phân loại theo topo 9
1.2.3- Phân loại theo chức năng. 11
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH OSI VÀ BỘ GIAO THỨC TCP/IP 13
2.1- MÔ HÌNH OSI (Open Systems Interconnect) 13
2.1.1- Mục đích và ý nghĩa của mô hình OSI 14
2.1.2- Các chức năng chủ yếu của các tầng trong mô hình OSI 15
2.2- BỘ GIAO THỨC TCP/IP 19
2.2.1- Tổng quan về bộ giao thức TCP/IP: 19
2.2.2- So sánh mô hình TCP/IP với mô hình OSI 21
2.2.3- Một số giao thức trong bộ giao thức TCP/IP 21
CHƯƠNG 3: MẠNG LAN VÀ THIẾT KẾ MẠNG LAN 23
3.1- KHÁI NIỆM LAN CƠ BẢN 23
3.1.1- Các thiết bị nối chính của LAN 23
3.1.2- Giải pháp kết nối 27
3.1.3- Hệ thống cáp dùng cho LAN 30
3.2- THIẾT KẾ MẠNG LAN 32
3.2.1. Mô hình phân cấp (Hierarchical models) 32
3.2.2- Mô hình an ninh – an toàn 33
3.2.3- Các bước thiết kế 34
3.2.4- Xây dựng mạng LAN quy mô một toà nhà 35
CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG - THIẾT KẾ KỸ THUẬT 38
1- KHẢO SÁT, XÂY DỰNG MẠNG LAN SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI 38
4.1.1- KHẢO SÁT HỆ THỐNG MẠNG LAN 38
4.1.1.1- Giới thiệu sơ lược về đơn vị 38
4.1.1.2- Hiện trạng trụ sở làm việc 38
4.1.1.3- Hiện trạng CNTT của Sở y tế 39
4.1.1.4- Yêu cầu của hệ thống mạng LAN 39
4.1.2- GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 40
4.1.2.1- Cấu trúc (Topology) của mạng LAN 40
4.1.2.2-  Giải pháp kết nối 40
4.1.3- THIẾT KẾ KỸ THUẬT 41
4.1.3.1- Hệ  thống mạng 41
4.1.3.2- Hệ thống máy chủ 41
4.1.3.3- Hệ thống máy trạm 42
4.1.3.4- Hệ thống an toàn – an ninh thông tin 43
4.1.3.5- Hệ thống lưu điện (UPS) 43
4.1.3.6- Hệ thống chống sét 43
4.1.3.7- Phòng chống cháy nổ. 44
4.1.3.8- Dự toán kinh phí thực hiện 45
4.1.4- BẢN VẼ SƠ ĐỒ THIẾT KẾ MẠNG ( Có bản vẽ chi tiết kèm theo) 50
4.1.4.1-  Sơ đồ kết nối mạng LAN: 50
4.1.4.2- Sơ đồ mặt bằng tổng thể trụ sở sở Y tế: 51
4.1.4.3- Sơ đồ tổng thể mạng LAN xây dựng 52
4.1.4.4- Sơ đồ mặt bằng chi tiết 53
2- KHẢO SÁT, XÂY DỰNG MẠNG LAN BỆNH VIỆN ĐA KHOA 56
4.2.1- KHẢO SÁT HỆ THỐNG MẠNG LAN 56
4.2.1.1. Giới thiệu về Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái 56
4.2.1.2- Hiện trạng trụ sở làm việc 57
4.2.1.3- Hiện trạng CNTT 57
4.2.1.4- Yêu cầu thiết kế hệ thống mạng 57
4.2.2- GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 58
4.2.2.1- Cấu trúc (Topology) của mạng LAN 58
4.2.2.2-  Giải pháp kết nối 58
4.2.3- THIẾT KẾ KỸ THUẬT 58
4.2.3.1- Hệ  thống mạng 58
4.2.3.2- Hệ thống máy chủ 59
4.2.3.3- Hệ thống máy trạm 60
4.2.3.4- Hệ thống Firewall 60
4.2.3.5- Hệ thống lưu điện (UPS) 60
4.2.3.6- Hệ thống chống sét 61
4.2.3.7- Phòng chống cháy nổ. 62
4.2.3.8- Dự toán kinh phí thực hiện 62
4.2.4- BẢN VẼ - SƠ ĐỒ THIẾT KẾ MẠNG (Có bản vẽ chi tiết kèm theo) 67
4.2.4.1- Sơ đồ thiết kế LAN 67
4.2.4.2- Sơ đồ mặt bằng tổng thể 68
4.2.4.3- Sơ đồ tổng thể mạng LAN xây dựng 69
4.2.4.4- Sơ đồ thiết kế chi tiết 70
3- KẾT NỐI MẠNG LAN SỞ Y TẾ VÀ MẠNG LAN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI 85
4.3.1- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 85
4.3.2- LỰA CHỌN GIẢI PHÁP 85
4.3.3- MÔ TẢ GIẢI PHÁP 85
4.3.3.1- VPN là gì? 85
4.3.3.2- Lợi ích của VPN 85
4.3.3.3- Các giao thức VPN lớp 3 86
4.3.3.4- Phân loại mạng VPN 86
4.3.3.5- Tổng quan về GRE ( Generic routing encapsulation) 88
4.3.3.6- Giao thức IPSEC 89
4.3.3.7- Mode làm việc của VPN 92
4.3.4- THỰC HIỆN CẤU HÌNH TRÊN ROUTER 93
4.3.5- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 96
4.3.5.1- Kết quả ping từ máy 192.168.1.10 đến máy 192.168.2.10 96
4.3.5.2- Kết quả ping từ máy 192.168.2.10 đến máy 192.168.1.10 96
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 97
5.1- THUẬN LỢI 97
5.2- KHÓ KHĂN 97
5.3- NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC VÀ CHƯA ĐẠT ĐƯỢC 97
5.4- HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỒ ÁN 98
TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: