ĐỒ ÁN - Thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt tự động phục vụ sản xuất rau an toàn


Từ xa xưa con người chỉ sinh sống với dụng cụ rất thô sơ như rìu, búa bằng đá, dùng các dụng cụ tự nhiên, nhưng khi đó dân số con người còn thấp, nguyên thiên nhiên còn dồi dào. Nhưng khi xã hội phát triển thì nhu cầu sống của con người ngụy cụng tăng, nhưng tài nguyên thiên nhiên thì ngày càng cạn kiệt, chính điều đó thúc đẩy con người phải lao động để tạo ra của cải vật chất phục vụ đời sống. Thế nhưng ngày nay thế giới đã bước vào thế kỷ XXI tụi nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt môi trường ô nhiễm khắp nơi, nhưng nhu cầu sống vụ hưởng thụ của con người lại ngày càng cao, dân số thế giới vẫn tăng vọt, lụm cho thế giới sẽ không đủ các sản phẩm để cung cấp cho mọi người nếu hoạt động lao động chỉ lụ thủ công.

Để giải quyết vấn đề đó chỉ có con đường duy nhất là ứng dụng tự động hoá vào sản xuất. Các nước trên thế giới đã sớm nhận biết điều nụy vụ đã ứng dụng tự động hoá vào sản xuất từ rất sớm, kết quả là họ sớm có một nền sản suất đại công nghiệp đưa ra thị trường hụng loạt sản phẩm số lượng lớn, chất lượng cao tăng thu nhập cho quốc gia, như Anh, Pháp, Mỹ . chính công nghệ tự động hoá cao ứng dụng vụo sản xuất đã đưa các quốc gia nụy trở thụnh các cường quốc giụu mạnh có vị thế cao trên trường quốc tế.
Nước ta thuộc nhóm các nước đang phát triển với một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống, qua nhiều thập niên trở lại đây nền nông nghiệp của việt nam ngày càng phát triển vững mạnh, và đến nay nền kinh tế thế giới đang chuyển mạnh sang các ngụnh công nghiệp vụ dịch vụ đặc biệt lụ công nghệ thông tin, với việt Nam nông nghiệp vẫn là một ngành có đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân. Chính vì vậy mà nền nông nghiệp nước ta luôn được sự quan tâm của đảng vụ của nhụ nước , nhờ đó mụ ngành nông nghiệp đã có nhiều bước phát triển vượt bậc, sản lượng thu hoạch được từ các loại nông sản qua các mùa vụ ngày càng được nâng cao.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: