ĐỒ ÁN - Thiết kế máy trộn thức ăn gia súc (Thuyết minh + Bản vẽ)


Đất nước ta đang trên đà phát triển do đó khoa học kĩ thuật đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống con người. Việc áp dụng khoa học kĩ thuật chính là làm tăng năng suất lao động đồng thời nó cũng góp phần không nhỏ trong việc thay thế sức lao động của người nông nhân và  công nhân một cách có hiệu quả nhất, bảo đảm an toàn cho người họ trong quá trình làm việc.
Đồ án môn học thiết kế hệ thống truyền động cơ khí là một môn học giúp cho sinh viên nghành cơ khí có những kiến thức cơ bản về việc thiết kế các hệ thống truyền động cơ khí đồng thời làm quen với phương thức hoạt động theo nhóm. Trong phạm vi bài tập lớn của môn học này chúng em tập trung đề tài “Thiết Kế Máy trộn thức ăn gia súc“ nhằm giúp cho các nông trại vừa và nhỏ có thể nâng năng suất và hiệu quả trong việc chăn nuôi. Máy trôn thức ăn gia súc là loại máy có thể trộn đều các loại thức ăn chứa  thành phần dinh dưỡng cần thiết cho gia súc.


NỘI DUNG:

Phần I : Phân tích và chọn phương án thiết kế 3
I.1. Thành lập nhóm thiết kế 3
I.2. Phân tích nhiệm vụ 3
I.3. Lập kế hoạch thực hiện 3
I.4. Xác định các yêu cầu kỹ thuật 6
I.5. Lập bảng QFD 7
I.6. Tham khảo các thiết kế liên quan 8
I.7. Đưa ra các phương án thiết kế 12
I.8. Phân tích chọn phương án thiết kế 16
I.9. Các phương án truyền động 17
I.10. Ma trận quyết định 20
I.11. Tính toán công suất cánh trộn 21
Phần II : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN 23
II.1. Chọn động cơ 23
II.2. Phân phối tỉ số truyền 24
Phần III : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY 25
III.1. Thiết kế bộ truyền xích 25
III.2. Thiết kế bánh răng 27
III.3. Tính toán trục 35
III.4. Tính toán chọn ổ lăn 43
III.5. Thiết kế vỏ hộp giảm tốc 46
III.6. Các chi tiết phụ 47
III.7. Bảng dung sai lắp ghép 48
Phần IV : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN 51
IV.1. Chọn động cơ 51
IV.2. Phân phối tỉ số truyền 51
Phần V : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY 53
V.1. Thiết kế truyền xích 53
V.2. Thiết kế bánh răng 55
V.3. Tính toán trục 62
V.4. Tính toán chọn ổ lăn 70
V.5. Thiết kế vỏ hộp 75
V.6. Các chi tiết phụ 76
V.7. Bảng dung sai lắp ghép 77

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: