ĐỒ ÁN - Thiết kế nhà máy sản xuất kính tấm công suất 4,5 triệu m2 trên năm


Cùng với sự phát triển của các nghành công nghiệp khác, nghành công nghiệp Thủy tinh đang ngày càng phát triển. Với các đặc tính đặc trưng, các sản phẩm thủy tinh được ứng dụng rộng dãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những sản phẩm thủy tinh đang có nhu cầu sử dụng ngày càng tăng là các sản phẩm thủy tinh kính tấm. Thị trường lớn mạnh của chúng là nghành xây dựng và dân dụng… Với đất nước đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa như đất nước ta thì việc phát triển các sản phẩm thủy tinh kính tấm là một hướng đi có rất nhiều triển vọng.
Đối với mỗi sinh viên sắp tốt nghiệp ngoài kiến thức lý thuyết được học thì việc bổ sung kiến thức thực tế sản xuất là điều rất cần thiết. Vì vậy đồ án tốt nghiệp có vai trò giúp cho sinh viên tổng hợp kiến thức đã học và kết hợp với thực tế sản xuất tạo cho sinh viên có một cách nhìn tổng thể một nhà máy sản xuất và làm quen với công việc thiết kế. Trong đồ án tốt nghiệp này tác giả được giao nhiệm vụ: "Thiết kế nhà máy sản xuất thuỷ tinh kính tấm - kính cán với công suất 4,5 triệu m2/ năm".


NỘI DUNG:

Phần I: Mở đầu 5
I. Lời mở đầu 5
II. Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy. 5
2.1. Cơ sở kinh tế kỹ thuật của vùng dự án. 5
2.2. Chọn lựa địa điểm xây dựng nhà máy. 6
III. Nhận xét đánh giá sơ bộ địa điểm xây dựng nhà máy: 8
Phần II: Phần thiết kế công nghệ và sản xuất 8
I. Kế hoạch sản xuất 8
1.1.Phương án sản phẩm: 8
1.2. Phương án nguyên liệu: 9
a. Tiêu chuẩn kỹ thuật của nguyên vật liệu. 9
b. Vận chuyển nguyên liệu. 10
1.3.Gia công nguyên liệu: 10
1.4. Lựa chọn kiểu lò và nhiên liệu đốt: 11
a. Lựa chọn kiểu lò nấu cho thuỷ tinh: 11
b. Nhiên liệu dùng để nấu thuỷ tinh: 12
1.5. Phương án tạo hình sản phẩm: 12
1.6. Lò ủ thuỷ tinh: 12
II. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất. 13
2.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ (hình trang cuối). 13
2.2 Thuyết minh dây chuyền sản xuất: 13
III. Căn bằng vật chất: 15
3.1. Chọn lựa thành phần hoá của Thuỷ tinh: 15
3.2. Chọn lựa nguyên liệu: 15
3.3. Tính toán đơn phối liệu - cân bằng vật chất cho lò nấu: 17
3.4.Kế hoạch cấp liệu : 19
3.5. Chỉ tiêu kĩ thuật - phối liệu: 21
IV.Tính toán lò nấu thuỷ tinh. 24
4.1. Lựa chọn kiểu lò. 24
4.2. Kích thước cơ bản và kết cấu của lò: 24
4.2.1. Kích thước cơ bản lò nấu. 24
4.2.2. Kết cấu lò: 25
a. Vòm lò: 25
b. Tường không gian lò: 27
c. Tường bể nấu: 27
d. Đáy lò: 28
f. Kết cấu vỏ lò: 29
V. Tính toán quá trình nhiệt. 29
5.1. Quá trình cháy nhiên liệu: 29
5.1.1. Lựa chọn nhiên liệu. 29
5.1.2. Tính toán quá trình cháy. 30
5.1.3. Thành phần thể tích sản phẩm cháy. 31
5.2 Nhiệt độ cháy nhiên liệu. 33
5.2.1. Nhiệt độ Calo: 33
5.2.2. Nhiệt độ lý thuyết: 35
5.2.3. Nhiệt độ thực tế của lò: 35
5.3. Cân bằng nhiệt lượng cho bể nấu. 36
5.3.1 Nhiệt cung: 36
1 Nhiệt do nhiên liệu cháy sinh ra: 36
2 Nhiệt do nhiên liệu mang vào 37
3. Nhiệt do không khí nóng đưa vào . 37
4 Nhiệt do nguyên liệu mang vào : 38
5 Nhiệt lượng do dòng thuỷ tinh đối lưu mang sang từ bể sản xuất : 38
5.3.2 Nhiệt chi 39
1Nhiệt để nấu thuỷ tinh : 39
2. Tổn thất nhiệt do khí thải mang ra khỏi bể nấu  : 43
3. Tổn thất nhiệt do dòng thuỷ tinh mang sang bể sản xuất  : 44
4. Nhiệt tổn thất qua vỏ lò: 44
5.3.3. Cân bằng nhiệt. 58
Tổn thất nhiệt do khí thải mang ra khỏi bể nấu 59
Tổn thất nhiệt do dòng thuỷ tinh mang sang bể sản xuất 59
5.3.4. Kế hoạch cung cấp và dự trữ nhiên liệuvà các chỉ tiêu nấu thuỷ 60
2.5.4. Tính toán nhiệt bể sản xuất. 61
4.1. Kích thước và kết cấu bể sản xuất. 61
a. Kích thước bể sản xuất. 61
b. Kết cấu vật liệu chịu lửa. 61
4.2. Cân bằng nhiệt bể sản xuất. 63
2.1. Nhiệt cung. 63
2.2. Nhiệt chi: 64
VI. Tính toán và chọn lựa các thiết bị phụ cho lò nấu. 82
2.6.1.Buồng hồi nhiệt 82
6.1. Lựa chon buồng hồi nhiệt 82
6.2 Tính toán buồng hồi nhiệt 83
2.6.2. Tính toán miệng lửa – miệng khói 96
1. Tính toán miệng lửa 96
2. Miệng khói 97
3. Tính ống khói 98
3.1 Tính toán các trở lực 99
4. Vòi phun. 110
5. Hệ thống thiết bị phụ trợ của phân xưởng sản xuất: 111
5.1. Quạt gió trợ cháy: 111
5.2. Quạt gío làm mát vòm lò: 111
5.3. Quạt gió làm mát tường treo: 111
5.4. Quạt gió làm mát tường lò: 112
5.5. Quạt gió làm mát miệng lò: 112
VII. Lựa chọn các thiết bị cho phân xưởng phụ. 112
2.7.1. Dây chuyền gia công cát 112
2.7.2 Dây chuyền gia công Pecmatit: 113
2.7.3. Dây chuyền gia công Đá vôi: 115
2.7.4. Dây chuyền gia công Đôlômit: 115

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: