ĐỒ ÁN - THIẾT KẾ TỔNG THỂ Ô TÔ TẢI 5,5 TẤN (Thuyết minh + Bản vẽ)


Ôtô được sử dụng chung trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân như giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và quốc phòng, ngành ôtô chiếm một vị trí quan trọng đối với sự phát triển chung của các ngành kinh tế khác. Trong những năm ngần đây, chúng ta đã thiết kế chế tạo lắp ráp thành công một số loại ôtô với sự liên doanh hợp tác với các công ty nước ngoài. Trong đó chúng ta đi sâu nghiên cứu khoa học cải tiến ôtô cho phù hợp điều kiện sử dụng ở Việt Nam, vì điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng nước ta có những khác biệt với nước ngoài. Việc sản xuất lắp ráp và cải tạo ôtô ở trong nước đã đem lại những lợi ích kinh tế rất lớn như:
ã Hạ được giá thành sản phẩm.
ã Tận dụng được nguồn nhân lực trong nước.
ã Cải tiến được một số kết cấu để phù hợp với nhu cầu và điều kiện sử dụng ở nước ta.

Ngày nay với sự phát triển rất nhanh của khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, nền công nghiệp ôtô trên thế giới có những phát triển vượt bậc. Đó là sự ra đời của những thế hệ xe “thông minh“ được lắp đặt những trang thiết bị hiện đại điều khỉên điện tử và hệ thống dẫn đường từ vệ tinh…
Trong khi đó ở nước ta hiện nay với ngành công nghiệp ôtô còn non trẻ cũng đã có những phát triển đáng kể. Với sự ra đời của nhiều công ty liên doanh ôtô cùng với các công ty trong nước và sẽ còn nhiều hơn nữa đã cho thấy rằng ngành công nghiệp ôtô của nước ta đang trên đà phát triển.
Hiện nay trên thị trường Việt Nam các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô thường nhập các loại ô tụ như HUYNDAI, KIA, HINO, SAMSUNG, ISUZU…Để giảm giá thành của những chiếc xe đó việc chế tạo lắp ráp trong nước là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để giảm giá thành sản phẩm, nõng cao khả năng nội địa húa, phỏt triển ngành cơ khí ô tô và giải quyết việc làm cho lao đông.
Chớnh vỡ thế chỳng em lựa chọn đề tài “Thiết kế ụ tụ tải 5,5 tấn”, với phần “Thiết kế tổng thể ụ tụ tải”. Trong phần này em đi sâu vào thiết kờ tuyến hỡnh, chọn động cơ, tính toán động lực học và ổn định của ụ tụ khi di chuyển.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN………………………………………………………. ….5
1.1 Giới thiệu chung về xe tải………………………………………………………..5
1.1.1 Phân loại ô tô tải……………………………………………………….………5
1.1.2 Các yêu cầu đối với ô tô tải…………………………………………………….5
1.1.3 Các thông số của ô tô tải……………………………………………………….6
1.2 Bố trí tổng thể xe tải………………………………………………………….......7
1.2.1 Các mẫu ô tô tải……………………………………………………………….7
1.2.2 Bố trí động cơ trên ô tô…………………………………………………..........8
1.2.3 Bố trí hệ thống truyền lực trên xe……………………………………………...8
1.2.4 Các dạng buồng lái……………………………………………………………9
1.3 Giới thiệu về xe tải ISUZU NQR 71L…………………………………...…...10
1.4 Giới thiệu nhiệm vụ thiết kế…………………………………………..………..12
1.4.1 Các thông số cho trước…………………………………………………........12
1.4.2 Các thông số chọn……………………………………………………………12
1.4.3 Nhiệm vụ thiết kế……………………………………………………………..13
Chương II: TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC……..14
2.1 Xác định thông số trọng lương ô tô thiết kế…………………………………14
2.1.1 Trọng lượng xe thiết kế……………………………………………………...14
2.1.2 Phân bố tải trọng lên các cầu…………………………………..…………..14
2.2 Tính chọn động cơ……………………………………………………………….16
2.2.1 Xác định công suất lớn nhất của ô tô……………………………………….16
2.2.2 Xác định thể tích công tác của động cơ……………………………………..18
2.3 Xác định tỷ số truyền hệ thống truyền lực…………………..…………........18
2.3.1 Tỷ số truyền của truyên lực chính i0……………………………….………..19
2.3.2 Tỷ số truyền của hộp số…………………………………………………. …19
2.3.3 Tính toán động lực học…………………………………………………….....21
CHƯƠNG III: BỐ TRÍ CHUNG Ô TÔ THIẾT KẾ………………………………….36
3.1 Xác định thông số kích thước…………………………….…………………..36
3.2 Kiểm tra thông số trọng lượng………………………………………………..36
3.3 Thiết kế tổng thể………………………………………………….....................38
        3.3.1 Bố trí động cơ và hệ thống truyền lực……………………………………..38
      3.3.2  Bố trí tổng thể ô tô…………………………………………………………41
3.4  Kiểm tra ổn định ô tô………………………………………………...………..44
3.4.1 Kiểm tra ổn định dọc của ô tô……………………………………………..44
3.4.2 Kiểm tra ổn định ngang của ô tô…………………………………………..45
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………..48
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………..50

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: