ĐỒ ÁN - Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý bụi gỗ bằng Xiclon và túi vải


Trong những năm gần đây, chúng ta không thể phủ nhận được sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế cũng như khoa học kỹ thuật của thế giới. Nền công  nghiệp thế giới đã đạt đến trình độ kỹ thuật cao, với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Cùng với sự phát triển ấy, mức sống của con người cũng được nâng cao và nhu cầu của con người cũng thay đổi. Tuy nhiên, hệ quả của sự phát triển ấy là một loạt các vấn đề về môi trường như trái đất nóng lên, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, mực nước biển dâng hay biến đổi khí hậu … Trước thực trạng ấy con người đã có ý thức về bảo vệ môi trường, ý thức về mối quan hệ giữa “phát triển kinh tế” và “bảo vệ môi trường”. Vấn đề “phát triển bền vững” đã không còn xa lạ và đây là mối quan tâm không của riêng ai đặc biệt là các nước đang trên đà phát triển như Việt Nam chúng ta.

Ngày nay ô nhiễm không khí đang là một vấn đề đáng quan tâm của Việt Nam cũng như toàn thế giới. "Ô nhiễm không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây ra sự toả mùi, có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn xa (do bụi)".  Khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, số lượng các khu công nghiệp, khu chế xuất ngày càng tăng, ngày càng nhiều bệnh tật ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người liên quan đến vấn đề ô nhiễm không khí. Các bệnh về da, mắt, đặc biệt là đường hô hấp. Vì vậy việc xử lý bụi và khí thải trong quá trình sản xuất là điều tất yếu phải có trong các khu công nghiệp, nhà máy để bảo vệ môi trường không khí.
Hiện nay nước ta đang trên đà phát triển. Cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Khi cuộc sống no đủ thì con người nghĩ đến việc làm đẹp. Từ các sản phầm tự nhiên như tre, lứa, gỗ, cói…. Người ta có thể tạo ra các sản phẩm rất đẹp mắt và rất hữu ích, tiện lợi dùng để trang trí trong gia đình, trường học, bệnh viện… tuy nhiên trong quá trình tạo ra các sản phẩm đó, đặc biệt là sử dụng các vật liệu từ gỗ. từ đó nhiều nhà máy chế biến gỗ, các xưởng mộc mọc lên. Như chúng ta đã biết trong quá trình chế biến gỗ thì việc xẻ gỗ, cưa gỗ, trà nhám, đánh bóng… tạo ra rất nhiều loại bụi với các kích thước khác nhau gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe công nhân làm việc và khu vực dân cư xung quanh. Do đó việc thiết kế một hệ thống xử lý bụi trong nhà máy trước khi thải ra môi trường không khí là hết sức cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững.

NỘI DUNG:

MỞ ĐẦU 4
1.1.Đặt vấn đề 4

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5
1.1. Ô nhiễm không khí do bụi 5
1.1.1. Định nghĩa 5
1.1.2. Phân loại bụi 5
1.1.3. Tính chất hoá lý của bụi 6
1.1.3.1.  Mật độ 6
1.1.3.2.Tính tán xạ 6
1.1.3.3.Tính bám dính 7
1.1.3.4. Tính mài mòn 7
1.1.3.5. Tính thấm 7
1.1.3.6. Tính hút ẩm và tính hòa tan 7
1.1.3.7. Suất điện trở của lớp bụi 8
1.1.3.8. Tính mang điện 8
1.1.3.9. Tính cháy nổ 8
1.2. Bụi trong quá trình sản xuất đồ gỗ. 8
1.2.1. Nhu cầu sử dụng gỗ. 8
1.2.2. Bụi gỗ và tác hại của nó. 9
1.2.2.1. Sơ đồ qui trình công nghệ. 9
1.2.2.2. Bụi gỗ 11
1.2.2.3. Tác hại của bụi gỗ 12
1.3. Các phương pháp xừ lý bụi 13
1.3.1. Phương pháp khô 13
1.3.1.1.Thiết bị thu hồi bụi khô 13
1.3.1.2. Thiết bị lọc bụi khô [2] 19
1.3.1.2.1. Thiết bị lọc vải 20
1.3.1.2.2. Thiết bị lọc sợi [2] 21
1.3.1.2.3. Thiết bị lọc hạt 22
1.3.2. Thiết bị lọc bụi bằng phương pháp ướt [2] 23
1.3.2.1. Buồng rửa khí. 23
1.3.2.2. Thiết bị rửa khí trần. 24
1.3.2.3. Thiết bị rửa khí đệm. 24
1.3.2. 4.Thiết bị sủi bọt. 24
1.3.2. 5. Thiết bị rửa khí va đập quán tính. 25
1.3.2. 6. Thiết bị rửa khí ly tâm 25
1.3.3. Thiết bị lọc điện. 26

CHƯƠNG 2. QUY HOẠCH MẶT BẰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ BỤI GỖ 28
2.1. Xác định yêu cầu về hệ thống 28
2.1.1. Vị trí địa lý 28
2.2.2. Vị trí đặt hệ thống xử lý bụi 30
2.2.3. Mạng lưới điện quốc gia 30

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THẾT BỊ XỬ LÝ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ      TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ 33
3.1 Lựa chọn và thuyết minh công nghệ 33
3.1.1 Lựa chọn phương án xử lý 33
3.1.2. Thuyết minh qui trình công nghệ 34
3.2. Yêu cầu 34
3.3. Các thông số cần thiết cho Tính toán & Thiết kế 34
3.4. Sơ đồ nguyên lý của các thiết bị 35
3.4.1. Sơ đồ nguyên lý của xiclon 35
3.4.2. Sơ đồ nguyên lý của túi vải. 36
3.5. Tính toán thiết bị xử lý 37
3.5.1. Tính toán xiclon [1] 37
3.5.1. 1. Các kích thước chi tiết của xiclon [1] 37
3.5.1.2. Xác định đường kính giới hạn  của hạt bụi [2] 39
3.5.1.3. Hiệu quả lọc theo cỡ hạt của xiclon [2] 40
3.5.1.4. Hiệu quả lọc theo khối lượng của hệ thống [2] 41
3.5.1.5. Khối lượng bụi thu trong 1 ngày [1] 41
3.5.1.6. Tổn thất áp suất trong xiclon [1] 43
3.6. Tính toán thiết bị lọc túi vải 43
3.6.1. Kích thước túi vải  [1] 45
3.6.2. Tính toán trở lực của thiết bị [1] 45
3.6.3. Kích thước thiết bị 46
3.6.4. Khối lượng bụi thu được  [1] 46
3.6.5. Thời gian rung giũ bụi.  [1] 47
3.6.6. Chọn máy nén khí dùng để rung rũ bụi. [1] 48
3.7. Tính ứng suất của thiết bị 48
3.7.1 Chọn vật liệu  [4] 48
3.7.2.  Xác định ứng suất cho phép của thép CT3 [4] 48
3.7.3.  Thiết bị lọc túi vải 49
3.4.3.4. Thiết bị xiclon 50
3.8.  Chọn quạt hút 51
3.8.1. Trở lực trên đường ống dẫn khí vào thiết bị  [4] 51
3.8.2.  Tính toán quạt hút 54
3.9. Ống khói 55
3.9.1. Tính toán chiều cao ống khói  [4] 55
3.9.2.Trở lực ống khói  [4] 57

CHƯƠNG 4. ỨNG DỤNG - VẬN HÀNH 58
4.1. Ứng dụng. 58
4.2. Vận hành 58
CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN KINH TẾ CHO HỆ THỐNG 60
5.1. Tính toán kinh tế 60
5.1.1 Đường ống 60
5.1.2. Xiclon 61
5.1.3. Thiết bị lọc túi vải 63
5.1.4. Ống khói [4] 64
5.1.5. Các thiết bị khác 65
5.1.6. Tổng chi phí xây dựng toàn hệ thống xử lý 65

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 66
6.1. Kết luận 66
6.2. Kiến nghị 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: